Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Visie op leren en werken. Opleidingsschool LIO's. Cambridge. Leefstijl. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO.

Geschreven door: Dione Nozza
2004 - 2005

Schooljaar 2004 – 2005. Visie op leren en werken. Eckart wordt opleidingsschool 1e graads LIO’s. Cambridge Advanced. ‘Leefstijl’. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO.

Pleincollege Eckart herbergde 1664 leerlingen, 348 in de brugklas, 158 in 4Havo en 104 in 5VWO. De groei zette duidelijk door.

Dit jaar boog het team zich tijdens studiedagen over de vraag ‘hoe willen we leren en werken in 2010’. Dit heeft geresulteerd in de ‘Visie op leren en werken op het Eckart in 2010’. Kort samengevat kwam deze visie er op neer, dat de docenten de leerlingen erkenden in hun basisbehoeftes relatie, competentie en autonomie, en de schoolleiding de docenten. De bijbehorende vragen waren ‘hoe maken docenten dit waar in hun onderwijs voor leerlingen’ en ‘hoe maakte de schoolleiding dit waar in haar werkorganisatie voor docenten’. Deze visie vormde het uitgangspunt voor de beleidskaders 2005-2010 en de daarvan afgeleide werkplannen onderwijs en begeleiding, financiën en beheer, en personeel in de komende jaren.

Verder waren er de nodige voorbereidingen om het vak technologie te implementeren in klas 3VMBO van de theoretisch/gemengde leerweg. Binnen het VMBO hield men proeftuintjes om meer zicht te krijgen op het herontwerp en de uitwerking van de onderwijskundige vormgeving van de afdeling.

De eerste lichting VWO-plus leerlingen (in vwo 5) behaalde het ‘Cambridge Advanced Certificate’.

In het kader van de kwaliteitszorg werd de kwaliteitsscan examen afgenomen en zijn er gemeenschappelijke kengetallen en streefcijfers besproken.

De opleidingsschool voor 1e graads docenten ging van start. En ook is begonnen met de uitwerking van de bètaprofilering.

Het brugklasgebouw werd deels gerenoveerd.

 

Andere verhalen

Eckart groeit weer. Chippo. Savue, Cambridge, Linguistics. Beroepsprogramma's VMBO.

Schooljaar 2003 – 2004. Eckart groeit weer. De ‘chippo’ ingevoerd. SAVUE in alle teams. Cambridge First. Linguistics voor Havo en VWO. Beroepsoriënterende programma’s VMBO. Het jaar telde 1604 leerlingen, 323 in...

VMBO leergebieden. Voorbereiding Technasium. Havisten competent voor HBO. Universityprogramma. Pilot Academische School.

Schooljaar 2005 – 2006. VMBO: leergebieden en differentiële delen. Voorbereiding Technasium. Havo: start havisten competent naar hbo. VWO: Universityprogram. Pilot ‘Academische School’. Pleincollege Eckart kende 1562 leerlingen, van wie er 279...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons