Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Twintig jaar groeien en bloeien.

Geschreven door: Henk hutten
1987 - 1988

Schooljaar 1987 – 1988. Twintig jaar groeien en bloeien.

Opening van het vierde lustrum met een heus presentatieteam.

 

De viering van het vierde lustrum was groots: vanaf 17 maart tot en met 31 maart waren er allerlei culturele activiteiten, van een voordracht over de kwaliteit van het onderwijs, feestelijke bijeenkomsten van personeel en leerlingen op diverse data, een lustrum Theater DOE dag op 24 maart in de bekende opzet. Op 25 maart opende burgemeester Van Kemenade een tentoonstelling van 33 jonge kunstenaars, allen oud-leerlingen van de school, in het Van Abbe museum en op 26 maart nam het lustrumfeest bijna een hoge vlucht, toen een grote tent tussen de gebouwen Nuenen en Son door storm en tegenwind dreigde te worden weg geblazen. Het regende pijpenstelen en de ondergrond was doornat. De reünie dreigde te verdrinken. Gelukkig kon die nog doorgaan in het inderhaast op het laatste moment vastgelegde Philips Ontspannings Centrum. Vrijwel alle culturele activiteiten stonden in het teken van het lustrum. Zo zorgden de festiviteiten voor een sfeerverbetering in de school en hadden ze een positief effect naar buiten.

 

Opmerkelijk was de grote inschrijving voor de brugklas. Er werd weer veel tijd gestoken in de afwerking van een leerlingenstop. Ten gevolge van deze leerlingenstroom kwam er een discussie op gang op bestuurlijk niveau en tussen de Eindhovense OMO-scholen, over regulering van deze stroom. Die bleek niet goed uitvoerbaar. Problematisch bleef de positie van het Van der Puttlyceum, dat kampte met een leerlingentekort om goed te kunnen draaien.

 

De gebouwen Nuenen en Son kregen een grote onderhoudsbeurt, want het vermoeden dat deze gebouwen er nog lang zouden staan, werd steeds meer een zekerheid. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van de aangeschafte computers. Een nieuw computerlokaal met meer technische voorzieningen bleek een geweldige stimulans. Hulp van deskundigen van buiten, o.a. van OMO werd daarbij ingeroepen, maar vanuit het Joriscollege kwam meer ondersteuning.

 

In de herfstvakantie organiseerde de sectie Klassieken een Rome reis voor personeelsleden, een wens die door velen steeds was geuit. Zo’n initiatief verdiende navolging, vond ieder. De reis kreeg een historisch tintje: de beurzen crashten wereldwijd.

Andere verhalen

Beleidsplannen uitgevoerd. Begeleiding. Professionele ontwikkeling.

Schooljaar 1986 – 1987. Beleidsplannen verfijnd en uitgevoerd. Focus op begeleiding van leerlingen en permanente professionele ontwikkeling van het personeel.   Verbetering van de onderwijskwaliteit, opstellen van een begeleidingsplan voor leerlingen en...

Een school teveel in Eindhoven en toch enthousiast blijven

Schooljaar 1988 – 1989. Hoe blijf je enthousiast bij een conflict over een school teveel in Eindhoven Noord.   Met 395 leerlingen voor de brugklas, goed voor dertien brugklassen, bleef het aantal...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons