Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Steeds meer Mavo leerlingen. Brand in het brugklasgebouw

Geschreven door: Henk Hutten
1979 - 1980

Schooljaar 1979 - 1980. Steeds meer Mavoleerlingen. Brand in het nog nieuwe brugklasgebouw.

 

Zoals de voorgaande jaren werden er weer elf brugklassen gevormd, maar nieuw was dat er vanuit de elf brugklassen vijf 2-Mavo klassen werden gevormd, weer een klas 2Mavo erbij, naast acht tweede klassen VWO-Havo. Vijf klassen 3Mavo en 3VWO en vier klassen 3Havo, terwijl zowel 4Havo als 5Havo bestonden uit acht klassen. In 4Havo stroomden vanuit de eigen 4Mavo bijna zestig leerlingen in. Van buiten nog eens dertig. In 5VWO waren vanuit de eigen Havo twintig leerlingen binnengekomen en van buiten vijftien. Doorstromen boven zittenblijven was jarenlang de norm, leerlingen kansen bieden in plaats van te demotiveren, maar waren we wel in staat om leerlingen voldoende te motiveren? In hoeverre speelden maatschappelijke veranderingen mee in de door ons gevoelde problematiek? De schoolleiding had in augustus voorstellen geformuleerd om voor het komende jaar het gesprek voort te zetten met de docenten over de ontwikkeling van het Eckartcollege als scholengemeenschap met drie niveaus. In september en maart werden deze voorstellen besproken en omgezet in een aantal werkafspraken. Tevens werd in mei een rapport over de problematiek in de bovenbouw, dat door de onderwijsgroep na uitgebreide sondering van veel medewerkers was opgesteld, aan de schoolleiding aangeboden.

 

Energie en tijd kostte het herstel van het brugklasgebouw, waarin op 4 november in één lokaal brand werd gesticht. Veel lesmateriaal voor het vak geschiedenis ging verloren. Schoonmaken was een grote klus, maar na twee dagen werd het gebouw weer gebruikt. De brandlucht bleef nog lang hangen. Plannen om een nieuwe kantine op het middenterrein te bouwen werden in de ijskast gezet. De kosten werden te hoog ingeschat. Het tekenlokaal van de brugklas werd vergroot.

 

En nieuw was een open dag voor basisschoolleerlingen en hun ouders en verdere belangstellenden. Veel aanloop en veel belangstelling. De school had elk jaar nog de luxe van heel veel aanmeldingen, maar de bevolking liep terug, het kindertal bleef klein en de omgeving begon langzamerhand te vergrijzen. Er zou een moment komen dat er een school te veel zou zijn in Eindhoven-Noord.

Andere verhalen

Feest met een zucht, de eerste tien jaar zit er op.

Schooljaar 1978 - 1979. Feest met een zucht: de eerste tien jaar zit er op.   Stabiliteit in het aantal leerlingen: 1850 leerlingen. Al jaren waren er minimaal elf brugklassen, die dan...

Als vanouds. Goed georganiseerd.

Schooljaar 1980 – 1981. Als vanouds, goed georganiseerd.   Bijna 1900 leerlingen, waarvan er 320 in de brugklas zaten. Tegen de verwachting in waren er bijna 400 leerlingen aangemeld. Voor het eerst...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons