Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.

Geschreven door: henk hutten
1984 - 1985

Schooljaar 1984-1985. Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.

 

Geen daling van het aantal leerlingen in de brugklas. Integendeel: 353 plaatsen bezet. Ook 5VWO uitbundig gegroeid: 221 leerlingen, van wie er 66 uit de eigen 5Havo en 46 van buiten kwamen. Voor het eerst telde de school 2032 leerlingen. In samenwerking met het onderwijsbureau van OMO werden vroeg in de aanvang van dit schooljaar ambitieus een tiental beleidsvoornemens geformuleerd. Waarvan er vele in de loop van het schooljaar werden uitgewerkt. Onder meer werden functioneringsgesprekken ingevoerd. Prominent werd aandacht besteed aan de verbetering van de relatie docent-leerling en het vergroten van de arbeidsvreugde van de docenten. Het laatste onderwerp kwam uitgebreid aan de orde gedurende een conferentie van twee dagen op 1 en 2 november. 115 deelnemers deden mee en uit de evaluatie bleek dat 88% de conferentie ‘tamelijk of bijzonder sterk’ had gevonden en het eigen deelnemen daaraan zinvol. Op 7 december was er een vervolgdag. Daarna bleek er een grote behoefte om door te gaan, waarna op 7 februari een follow-up werd georganiseerd. De uitkomst van het geheel was zo groot dat na afloop een werkgroep werd geformeerd die als opdracht mee kreeg een conferentie voor het volgend schooljaar voor te bereiden. ‘Groepsprocessen’; hoe krijg ik beter zicht op processen die zich voordoen in groepen en hoe kan ik mijn relatie met groepen leerlingen verbeteren?’

Het schooljaar werd mede gekenmerkt door een snelle vlucht van de automatisering. Een aantal medewerkers draaide mee in een OMO-IBM project in de onderdelen die op het eind van het vorig schooljaar in gang waren gezet. De administratie zette de eerste stappen en kreeg de beschikking over IBM-hardware en vier Commodores-64 werden aangeschaft, allereerst om daarmee docenten de gelegenheid te geven zich te bekwamen, maar later in het jaar waren ook de vakken Natuurkunde en Wiskunde al zo ver dat er beperkte schaal ‘burgerinformatica’ als vak gegeven kon worden. De ontwikkeling ging zo snel dat er gedacht werd om een nieuw computerlokaal ingericht te hebben bij de aanvang van het volgend schooljaar.

 

Door de door de overheid opgelegde bezuinigingen waren in verschillende leerjaren een aantal studielessen vervallen of verminderd. In de brugklas kreeg de O-training prioriteit in het programma van de studielessen. Daardoor kwam het onderdeel studiebegeleiding in de knel. Op de maandagmiddag werd herhaaldelijk deze begeleiding gegeven, geheel in vrije tijd.

 

Het aantal excursies was gelijk aan dat van de vorige jaren. Twee meerdaagse excursies, naar Rome en Berlijn, vielen voor het grootste deel in vakanties. Daardoor vielen er geen lessen uit van de begeleidende docenten. Lesuitval en kosten werden genoemd als weliswaar bezwaarlijk, maar excursies werden als buitengewoon waardevol bestempeld. Zonder uitzondering pasten zij in het lesprogramma.

 

Het lukte weer: vier avonden lang leerlingencabaret ‘Klapstuk’, een uitstekend avondvullend programma van hoog niveau met bekwame muzikale begeleiding,

op 3 maart een koffieconcert, verzorgd door ruim twintig leerlingen en op 25 januari de Theater Doe Dag met non stop voorstellingen,’ kortom een gebeuren om trots op te zijn’! In april werd ‘Hamlet’ in beperkte en ingekorte vorm gespeeld, vijf avonden lang, al een tiende productie. Daarnaast draaide de filmcyclus als vanouds, waren er vijf voorstellingen, o.a. van Drs.P. en ontwikkelde zich een Jazz ballet groep. Wat een luxe van een grote school! Leerling Kees Bastings (Case) maakte duidelijk wie de voortrekkers waren: Wim Bressers en Jos van de Broek. 

 

Andere verhalen

Bezuinigingen en arbeidsvreugde. Nieuw: computergebruik

Schooljaar 1983-1984. Bezuinigingen doorgevoerd en toch de arbeidsvreugde behouden. Nieuwe initiatieven op het gebied van computergebruik.   Voor het eerst na jaren 271 leerlingen in de brugklas. Zou de neergang in leerlingental...

Nog steeds groei. Extra aandacht voor het werk van het personeel

Schooljaar 1985-1986. Nog steeds groei: bijna 2100 leerlingen. Vervolg van afspraken van vorig jaar: extra aandacht voor het werk van het personeel.   In 6VWO gingen 210 leerlingen op voor het eindexamen,...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons