Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Starten met veel leerlingen en medewerkers

Geschreven door: Henk Hutten
1971 - 1972

 

  • Schooljaar 1971 - 1972. Vier dagen starten met een grote groep nieuwe medewerkers en een nieuw gebouwdeel van het Eckart in Woensel.

Opnieuw was het Van der Putt te klein en kwam er nog een dependance in Eindhoven Noord, maar ook dat was niet genoeg, Het idee van een heterogene brugklas VWO-Havo-Mavo op het Eckart bleek een uitkomst voor de collega’s van de basisscholen, die door de komst van de Mammoetwet het moeilijk vonden om hun leerlingen een afgewogen advies voor het vervolgonderwijs te geven. Zo’n brede opleidingsmogelijkheid, die het Eckart bood met zijn heterogene brugklas was een uitkomst. De Stichting School en Beroepskeuze, die al jarenlang de basisscholen adviseerde, werd een welkome partner van de leerlingbegeleiding van de school  en kon daarmee een schakel vormen tussen basis- en voortgezet onderwijs. Jaarstaven werden vanuit de onderbouw een hecht fundament van de schoolorganisatie.

Bijna massaal was de toeloop voor de brugklas: 600 aanmeldingen. Alle zeilen moesten worden bijgezet om ze te bergen. Er moesten grenzen getrokken worden en hoe vervelend ook, er moesten veel toekomstige leerlingen naar andere scholen worden verwezen. Dat ging niet altijd goed: leerlingen uit Son werden verwezen naar het Van der Putt of de nieuwe dependance, het latere Bisschop Bekkers college, het huidige Frits Philips Lyceum . De Breugelse leerlingen mochten wel komen. In Eindhoven werd de Kennedylaan de grens. Alleen de leerlingen ten oosten daarvan konden geplaatst worden. Broertjes en zusjes van oudere Eckartleerlingen mochten nog wel komen. Gelukkig stonden er inmiddels nieuwe noodlokalen aan de Generaal van Merlenstraat. Daar werden de 360 brugklassers ingekwartierd. En docenten fietsten op en neer.

 

Veel lokalen nodig om alle leerlingen onderwijs te kunnen geven.

 

Een grote groep nieuwe collega’ s was nodig, naast de vijftien van de Mavo. Vier dagen in het begin van het schooljaar werd er vergaderd over de het reilen en zeilen van de school, hoe er tot dan toe gewerkt werd en wat er allemaal in het komende jaar zou moeten gebeuren. Dat was een hele klus: planning en omschrijving van de leerstof, didactische aanpak en omgaan met leerlingen, cijfergeving en nieuwe overgangsnormen om maar enkele aspecten te noemen. Natuurlijk kwamen ook allerlei nieuwe ideeën en idealen weer op tafel: opstaan tegen zittenblijven, opvoeden tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, vormen van differentiatie binnen klasverband, etc. Veel zin gekregen om goed te beginnen. De Stuurgroep kreeg als opdracht mee om vast vooruit te kijken naar een mogelijke opzet voor een tweede (heterogene?) brugklas. 

Eckart werd een grote school met een hele grote onderbouw en nog enkele groepen in  de bovenbouw uit de pre-Mammoetperiode, plus een nog vrij onbekende populatie van de Mavo. Dat was nieuw, want de leerlingen van 4Mavo zouden op het eind van het schooljaar eindexamen moeten afleggen, in een nieuwe vorm, voorgeschreven door de wet. Dat betekende dus dat er nagedacht moest worden over de vorm en inhoud van schoolonderzoeken en centraal schriftelijke examens. Een mooie oefening voor de toekomst. Er waren nog vier groepen HBS en MMS, als laatste vertegenwoordigers van het oude systeem. Uitzwaaien dus op het eind van het schooljaar.                        

Er moest natuurlijk ook nog nagedacht worden over nieuwbouw, want het kon zo niet doorgaan met al die noodlokalen. Dat kon de school dan wel vinden, maar het ministerie gaf geen krimp. De ruimtenood was groot.

 

Andere verhalen

De verlengde brugklas

Schooljaar 1970 - 1971. Roeien met de verlengde brugklas Vwo-Havo en hoe vangen we straks de Mavo-leerlingen op.   Intussen was de school zo populair geworden dat er voor acht brugklassen een...

Nog meer leerlingen

  Schooljaar 1972 - 1973. Nog meer leerlingen aangemeld.    ...en dus nog meer noodlokalen.   Weer een massale toeloop voor de brugklas en weer een vervelende, maar noodzakelijke selectie volgens de eerder bepaalde grens,...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons