Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Slot na vijftig jaar Eckartcollege.

Geschreven door: Dione Nozza
1967 - 2018

Slot

Terugkijkend op 50 jaar Eckart komen enkele opvallende kenmerken naar voren. 

Van meet af aan heeft de school de leerling centraal gesteld. Daarbij waren en zijn het uitgangspunten dat leerlingen kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen, in verschillende aspecten, en dat leerlingen het vertrouwen krijgen, dat zij die mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de school. Een identiteit die ook tot uiting komt zowel bij feestelijke als droevige gebeurtenissen.

Daarbij gaat het uiteraard allereerst om het maximaliseren van leerprestaties. Het onderwijskundig concept en de didactische aanpak ( activerende didactiek) zijn daarop gericht. Leerlingen krijgen opstroomkansen. Vaak verlaten ze de school met een diploma dat hoger is dan het advies waarmee ze de brugklas zijn binnengekomen.

Begeleiding is onontbeerlijk om alle leerlingen maximale kansen te bieden. Vanaf het begin zijn er introducties om leerlingen een goede start te geven (met name in de werkweek voor de brugklas). Er is ook studiebegeleiding in speciale studielessen, snel uitgebreid met begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling (zoals ontwikkelingstraining). Later kwam er een uitgebreid netwerk met meer individuele begeleiding bij leerachterstanden en bij persoonlijke problemen.

Een ander aspect van kansen bieden zijn de vele culturele en kunstzinnige activiteiten waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Van toneel tot theater, van cabaret tot muziek en dans; er zijn vele mogelijkheden om je te manifesteren op het podium van de kunst. Dat geldt ook op het gebied van sport.

Daarnaast hebben buitenschoolse activiteiten voortdurend een belangrijke rol gespeeld. Er zijn talloze excursies, eendaagse vaak in Nederland, meerdaagse naar verschillende landen, voor alle afdelingen. Zo zijn er activiteiten die, ingegeven door de identiteit van de school, maatschappelijk relevant zijn, zoals de argotour, de rommelmarkt, de vastenactie en de betere werelddag. Daaronder vallen ook de vele internationale uitwisselingen en uitzendingen van leerlingen (Chinandega, Global Exploration).

Parallel aan het kansen bieden aan leerlingen loopt het kansen bieden aan het personeel. Eerst waren het talrijke conferenties, gericht op de didactiek. Daarna conferenties over hoe om te gaan met leerlingen en over de gewenste relatie met leerlingen. Later gevolgd door scholings -mogelijkheden met als hoofdpunt de Academische Opleidingsschool. Een leerproces, dat zittende docenten doorlopen met studenten, aankomende docenten. Steeds meer op weg naar een professionele cultuur, waarbij de verantwoordelijkheid in toenemende mate zo laag mogelijk in de organisatie is gelegd (secties, jaarstaven, basisteams) met als basis vertrouwen van leiding in de mogelijkheden van het personeel. Ook personeelsleden maken gebruik van de vele kunstzinnige en culturele activiteiten of van de buitenschoolse activiteiten. Een gevolg van dit alles is een steeds sterker gevoel van saamhorigheid, van collectiviteit. Een herkenbaar kenmerk.

De organisatie is erop gericht het gewenste onderwijs mogelijk te maken. Een strak rooster of een rooster met keuzemogelijkheden (keuzewerktijd), goed geoutilleerde lokalen, studienissen en zelfs een collegezaal of werkplaats technasium of sporthal en sportvelden.

Kortom: voor ieder geldt: JE WORDT GROOT OP HET ECKART!

 

 

 

Andere verhalen

Media en vormgeving. Rookvrije school. Gouden schoolkantine. Zonnepanelen. Claire Arts volgt Jean Wiertz op.

Schooljaar 2017-2018. Media en Vormgeving. Op weg naar een rookvrije school en Gouden Schoolkantine Schaal. Duurzame school met zonnepanelen. Rector Jean Wiertz vertrekt. Nieuwe naam VWO-afdeling? Eckart heeft 1649 leerlingen. In...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons