Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Profilering. Betere Werelddag. Global exploiration. Technologie Mavo.

Geschreven door: Dione Nozza
2016 - 2017

Schooljaar 2016-2017. Na de bèta-profilering: op weg naar profilering met kunst en cultuur. Meer differentiatie via feedback. Betere Werelddag. Global Exploration. Technologie op de Mavo wordt Technologie en Toepassing.

Er zaten 1684 leerlingen op school, van wie 287 in de brugklas, 197 in 4Havo en 102 in 5VWO. Een wat tegenvallend aantal in de brugklas.

Naast de verdere uitwerking van de speerpunten technasium, begaafdheidsprofielschool, en Havisten Competent zette het Eckart ook in op modernisering van de kunstvakken en cultuur. Doel was een meer eigentijds aanbod te realiseren voor leerlingen met belangstelling voor kunst en cultuur. Als uitvloeisel van Bèta Challenge werd het vak technologie in de Mavo omgedoopt tot Technologie en Toepassing: een projectmatige aanpak van realistische vraagstukken rond de toepassing van technologie. Met deze vernieuwingen wilde de school zich extra profileren.

In het kader van ‘de veilige school’ waren er lessen over pesten en over mediawijsheid. Ook was er aandacht voor bewustwording ten aanzien van radicalisering en de signalering daarvan.

Een werkgroep ging aan de slag om een nieuwe opzet voor de Master Class te bedenken in de onderbouw. Er werden hulplessen rekenen gegeven. En het taalbeleid was gericht op tekstbegrip bij de secties en spellingsvaardigheid bij docenten. Voor het Eckart als brainportschool was het speerpunt internationalisering.

Binnen het traject de Academische Opleidings School werden leergemeenschappen van docenten gevormd (collegiale visitatie en lesson study). Doel was het opbrengstgericht werken te vergroten en de opbrengsten te implementeren in de school.

RTTI, een cognitieve standaard in het meten en verbeteren van leerprocessen, kwam als vervolgstap op weg naar een verdere differentiatie. De focus lag op feedback als instrument voor differentiatie.

De Derde Werelddag werd omgedoopt in een Betere Werelddag. Klassen en groepen leerlingen organiseerden activiteiten om geld in te zamelen voor projecten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Nieuw was deelname aan een project Global Exploration. Global Exploration stelt zich ten doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Leerlingen van het Eckart gingen naar Thailand en Cambodja.

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons