Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.

Geschreven door: Henk hutten
1989 - 1990

Schooljaar 1989 – 1990. Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.

 

Of de ‘kwestie Van der Putt’ invloed had op het aantal aanmeldingen voor de brugklas, was niet na te gaan, maar er kwamen toch weer 327 leerlingen binnen. 11 brugklassen, twee minder dan het vorige jaar. Maar er waren wel 10 tweede klassen VWO-Havo en vier tweede klassen Mavo. De bovenbouw Havo en VWO waren weer wat minder groot en zo kwam de school uit op 1930 leerlingen.

 

De kwaliteit van het onderwijs stond weer prominent op de agenda. Er werd twee dagen geconfereerd over de plaats van het huiswerk en de studiemethodieken in het leerproces. Bevorderen van leesvaardigheid was ook een aandachtspunt voor de secties, maar die hadden daar toch moeite mee. Het voortbestaan van de Raad van Sectievoorzitters was zelfs een punt van discussie. Er was een zekere mate van moeheid vanwege het optreden van het hoofdbestuur van OMO en de dreigende terugloop van de eigen werkgelegenheid. Wel was er grote bereidheid om het doorstromen van de leerlingen beter in kaart te brengen. Leerlingen zouden vanuit de brugklas op een plaats moeten komen waar ze optimaal konden functioneren. Extern zou de determinatie-procedure eens grondig moeten worden bezien. Medewerkers van de Tilburgse universiteit werden ingehuurd om de school daarin te begeleiden.

De kwestie ‘ Van der Putt’ bleef veel aandacht vragen. Een fusie van de beide scholen per 1 augustus 1990 bleef inzet van het hoofdbestuur van OMO, maar kreeg dat niet voor elkaar. Toen die constructie niet realiseerbaar bleek, besloot OMO als reactie daarop om het Van der Putt naar Nuenen te verhuizen. Het Eckart zou daarmee zijn voeding voor een groot deel,- meer dan 40% van de leerlingen kwam uit Nuenen - , kwijt raken. Door tussenkomst van de minister ging ook die ‘move’ niet door en werd het Van der Putt opgeheven. Gezorgd werd dat personeel en leerlingen in andere scholen werden ingepast.

 

Een en ander had tot gevolg dat de MR aan vertrouwen had gewonnen, dat er ook veel meer belangstelling ontstond voor functieweging, taakverdeling en besteding van middelen en allerlei andere rechtspositionele ontwikkelingen. De focus lag op behoud van werkgelegenheid. Plannen van de overheid over de Basisvorming, een nieuwe opzet van de onderbouw met een uitgestelde determinatie, werden positief kritisch gevolgd.

 

In februari nam conrector Ton Roestenberg afscheid van de school. Hij was jarenlang de spil van de bovenbouw van de Mavo-afdeling. Hij werd toegezongen bij zijn afscheid door de andere schoolleiders en kreeg nog een woordje extra van de conrector George Dujardin, die twee jaar geleden was vertrokken. In juni nam conrector Henk Hutten afscheid van de school. Ook hij werd toegezongen door de schoolleiding en de jaarstaf van de bovenbouw VWO.

Nieuwe leden van de schoolleiding werkten zich in: Thijs van der Velden en Dione Nozza, als jaarleiders al jaren actief binnen de school, evenals oud leerling en jaarleider Ilse de Kort. Dorian Verhagen kwam van buiten de school. Twee vrouwen in de schoolleiding, voor het eerst in de geschiedenis van de school.

 

In januari startte het Eckart Schoolorkest en dit ensemble speelde de sterren van de hemel bij het afscheid van een lid van de schoolleiding. Veel sterren ook bij toneelproducties, ‘Hoe speel je het klaar’, ‘Oedipus, Trend en Co’, ‘Agnes B’. Een lang, sterke traditie. Om trots op te zijn. Een deel van het personeel vierde tijdens de Carnaval de Perestroika in Moskou.

Andere verhalen

Een school teveel in Eindhoven en toch enthousiast blijven

Schooljaar 1988 – 1989. Hoe blijf je enthousiast bij een conflict over een school teveel in Eindhoven Noord.   Met 395 leerlingen voor de brugklas, goed voor dertien brugklassen, bleef het aantal...

Nieuw beleid op vertrouwde basis

Schooljaar 1990 – 1991. Nieuw beleid op vertrouwde basis. De schoolleiding in 1990: Ilse de Kort, Paul van der Grinten, Dione Nozza, Ad Janssen, Thijs van der Velden, Dorian Verhagen...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons