Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Nog steeds groei. Extra aandacht voor het werk van het personeel

Geschreven door: Henk hutten
1985 - 1986

Schooljaar 1985-1986. Nog steeds groei: bijna 2100 leerlingen. Vervolg van afspraken van vorig jaar: extra aandacht voor het werk van het personeel.

 

In 6VWO gingen 210 leerlingen op voor het eindexamen, evenveel als in 5Havo. De verblijfsduur van een relatief groot aantal leerlingen bleek langer in vergelijking met die van een aantal jaren eerder. Acht jaar de school volgen bleek geen uitzondering meer, zelfs negen jaar was niet meer uitzonderlijk. Een niet door ieder als gunstig ervaren effect van het doorstroombeleid (in plaats van zittenblijven) in de onderbouw. Totaal 2090 leerlingen.

In de brugklas hadden als vanouds weer ruim 300 leerlingen een plaats gekregen. In de eerste week van het schooljaar gingen ze op werkweek, o.a. in Huize Bergen in Vught. Plezier!

 

 

In 1986 gingen 500 leerlingen op voor het eindexamen en kregen 450 leerlingen een diploma. Zoals elk jaar reikte Paul van der Grinten persoonlijk het diploma uit, bijgestaan door een van de conrectoren van de afdeling. Hier wordt hij bijgestaan door conrector Henk Deenen van de Havo-afdeling.

 

Arbeidsvreugde was het onderwerp van vorig jaar. Opnieuw werden twee dagen in november vrijgemaakt om na te denken over de relatie leraar-leerling. Vorig jaar viel het accent vooral op het leiding gevend aspect van het leraarschap, nu werd uitgebreid aandacht gegeven aan het eigen profiel van de leraar in relatie tot de leerlingen. Van te voren waren ook de leerlingen intensief betrokken. Positief was het gevoel van samen de klus te moeten klaren. Ook acceptatie van verschillen in benadering van klassen en leerlingen. De schoolleiding hield zich voortdurend op de hoogte via het jaarlijkse gesprek met de secties, begeleidde nieuwe docenten, volgde lessen waar nodig. Het geheel van de begeleiding van docenten werd gecoördineerd door een lid van de schoolleiding, tevens lid van het vorig jaar ingestelde intervisieteam.

 

Door de schoolleiding werden na elk rapport de cijfers geanalyseerd, per vak en per klas, vooral naar het aantal onvoldoendes en gemiddelden. Opvallende afwijkingen werden met secties en docenten besproken. Meer dan andere jaren werd er gekeken naar de kwaliteit van de examengegevens, die volgens het geformuleerde beleidsplan ‘minstens op landelijk niveau’ zouden moeten liggen. Het verzamelen van cijfers gebeurde nog handmatig, maar de automatisering schreed voort. In het begin van het schooljaar was een computerlokaal ingericht met 16 eenvoudige computers. In de loop van het jaar werden twee PCs aangeschaft voor het zwaardere werk. Een groeiend aantal medewerkers werd via OMO opgeleid voor reteaching programma’s. De schooladministratie bekwaamde zich en een nieuw en groter computerlokaal werd voorzien voor het volgend schooljaar.

 

En natuurlijk gingen alle successen van de vorige jaren gewoon door: een productie van de eigen regisseur ‘Merlijn of ’t Barre Land’, de Theater DOE dag, een leerlingencabaret ‘Klinisch-Cynisch’, een koffieconcert, voorstellingen op school en elders, excursies etc. Er was voor het eerst een excursie naar Moskou.

Andere verhalen

Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.

Schooljaar 1984-1985. Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.   Geen daling van het aantal leerlingen in de brugklas. Integendeel: 353 plaatsen bezet. Ook 5VWO uitbundig gegroeid: 221 leerlingen, van...

Beleidsplannen uitgevoerd. Begeleiding. Professionele ontwikkeling.

Schooljaar 1986 – 1987. Beleidsplannen verfijnd en uitgevoerd. Focus op begeleiding van leerlingen en permanente professionele ontwikkeling van het personeel.   Verbetering van de onderwijskwaliteit, opstellen van een begeleidingsplan voor leerlingen en...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons