Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Nieuwbouw en waar blijft een gymnasiale afdeling

Geschreven door: Henk Hutten
1973 - 1974

Schooljaar 1973 - 1974. Nieuwbouw en waar blijft een gymnasiale afdeling, nu we al twee jaar een Mavo hebben?

 

De Stuurgroep formuleerde in september een aantal voorstellen naar aanleiding van de uitkomsten van de conferentie van het vorige jaar. Opnieuw werd geprobeerd een aantal knelpunten op te lossen. Wat waren de doelstellingen van de Mammoetwet, hoe gaan we met leerlingen om, wat is de pedagogische opdracht en de onderwijskundige doelstelling ? Hoe gaan we om met de verschillen tussen de vakken en tussen de onderbouw en bovenbouw? Een collectief gedragen onderwijsdoel zou er ontwikkeld en gerealiseerd moeten worden. Ook nu bleken er grote verschillen in zienswijzen en kwam er geen duidelijkheid, hoezeer die gewenst werd. Zou het niet verstandig zijn om extern te gaan zoeken naar instanties die ons zouden kunnen helpen?

Het plan van de architect en ook zo uitgevoerd.

 

De nieuwbouwplannen waren net op tijd zover klaar dat er formeel kon worden begonnen met het bouwen van een brugklasgebouw aan de Damocleslaan. Daarvoor moest het ministerie wel door de bocht, want in feite was er bouwkrediet voor een Mavo beschikbaar. Het kostte weer heel wat overleg om het ministerie zover te krijgen dat er een bouwstroom in gang werd gezet, waarbij na de bouw van het brugklasgebouw meteen gestart kon worden met een hoofdgebouw, versoberde bouw, 70% van het normale krediet. Geen noodlokalen meer in de toekomst? Dat kon niet beloofd worden.

Wel beloofd en verstuurd was de aanvraag bij het ministerie voor een gymnasiale afdeling. Tot dan toe werden gymnasium aspiranten na de brugklas op het Eckart naar het Van der Putt verwezen. Maar was het gymnasium nog wel van deze tijd? In de tijd van democratisering en gelijke monniken en kappen voelde een gymnasium toch wel elitair aan. Breed werd opnieuw de discussie gevoerd en het slot van het debat was dat er op een nieuwe onderwijsmogelijkheid werd gemikt, het Ongedeeld VWO, waarbij in de bovenbouw veel meer vakkenpakketten mogelijk waren dan de min of meer vastliggende A- of B-pakketten en waarin Latijn en/of Grieks volwaardig konden worden ingevoerd. In de praktijk van alle dag bleek het Ongedeeld VWO ook een welkome en gemakkelijke overstapmogelijkheid te zijn voor getalenteerde Havo5 leerlingen. Doorstromen werd daarmee gemakkelijker.

Door de groei van de school (al 1754 leerlingen in september 1973) was een goede organisatie elementair. De Schoolleiding die in 1968 nog uit drie mensen bestond, was in 1973 uitgegroeid tot acht functionarissen die in nauw contact met de jaarleiders de verschillende leerjaren aanstuurden en begeleidden. Klasdocenten en mentoren vormden met de jaarleider en de conrector een jaarstaf. Omdat bijna iedere docent ook mentor of klasdocent was, was de betrokkenheid van ieder groot bij het reilen en zeilen van de school. Maar de algemene klacht was wel dat er erg veel werd vergaderd en dat was voor veel mensen nieuw. In het oude onderwijssysteem kon je als docent veel meer je eigen boontjes doppen. Discussies over cijfers geven en overgangsnormen, een vast gegeven in de eerste jaren, liepen dan ook wel eens uit de hand. Een aantal, veelal oudere collega’s stoorde zich aan de van ‘bovenaf vastgelegde normen’ en verliet de school.

Andere verhalen

Nog meer leerlingen

  Schooljaar 1972 - 1973. Nog meer leerlingen aangemeld.    ...en dus nog meer noodlokalen.   Weer een massale toeloop voor de brugklas en weer een vervelende, maar noodzakelijke selectie volgens de eerder bepaalde grens,...

Nieuw gebouw voor de brugpiepers

  Schooljaar 1974 - 1975. Een nieuw gebouw voor de ‘brugpiepers’. Noodgebouwen blijven in gebruik voor de andere leerlingen.   Geen heen weer meer tussen Argonautenlaan en Generaal van Merlenstraat. Gewoon door de...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons