Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Nieuw gebouw voor de brugpiepers

Geschreven door: Henk Hutten
1974 - 1975

 

Schooljaar 1974 - 1975. Een nieuw gebouw voor de ‘brugpiepers’. Noodgebouwen blijven in gebruik voor de andere leerlingen.

 

Geen heen weer meer tussen Argonautenlaan en Generaal van Merlenstraat. Gewoon door de achterdeur, zoals het altijd in Brabant ging. Een verademing, zo’n nieuw gebouw met een aula, vaklokalen en een zaal voor de lichamelijke oefening. Wel weer ruim 300 leerlingen die zich voor de school hadden aangemeld, een constant gegeven, dat zich ook liet voelen in de bovenbouw. 1847 leerlingen in diverse gebouwdelen, veel geloop en onoverzichtelijk. ‘Verloedering’ oordeelde ook de Ouderraad, die zich steeds meer actief ging inzetten. Zo’n terminologie lokte natuurlijk ook een ludieke reactie uit: 6VWO hield een ‘anti-verloederingsfeest’ met galajurken en nette kleding, met een ingestudeerde uitvoering van een Menuet op klassieke muziek. Ook 'Container B', de succesvolle cabaretgroep van docenten speelde op de verloedering in. 

 

In de bovenbouw stond de organisatie van de schoolonderzoeken onder druk, want mondelinge tentamens vergden voor veel vakken twee examinatoren, zoals vroeger in het oude systeem. Zolang docenten nog bereid en in staat waren die mondelinge tentamens buiten schooltijd te organiseren, kostte dat geen uitval van lessen in de niet-examenklassen. Maar kon je dat wel blijven verlangen van iedereen om er zoveel vrije tijd in te stoppen? Of moest men af van het systeem van dubbele bezetting, dat wil zeggen dat een docent zich bij het mondeling tentamineren niet meer liet bijstaan door een vakcollega? Of kon men niet beter het aantal mondelinge tentamens verminderen en overgaan tot schriftelijk tentamineren?

 

Intussen werd er ijverig verder gebouwd aan een hoofdgebouw, enkele tientallen meters achter het brugklasgebouw. Een bouwcommissie deed opnieuw verwoede pogingen om enthousiasme te creëren voor teamteaching en dus grotere onderwijsruimtes, maar ook nu bleef de gedachte daaraan een niet te vervullen wens. ’Doe maar gewoon’ was de norm en ‘ínspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht’. De bevlogenheid van de eerste jaren leek te zijn opgeslokt door de in jaren gegroeide organisatie, niet verbazingwekkend, gezien het groeitempo van de eerste jaren en de massale toestroom van leerlingen. Een intussen gevormde docentenraad liet zich kritisch uit over het groeitempo en de belasting van het personeel. Er ontstonden  vaste docententeams voor de onderbouw en de drie bovenbouwafdelingen, met specifieke doelstellingen m.b.t. begeleiding en onderwijsmethodiek. Het opvoeden van leerlingen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid werd soms zeer divers ingevuld en bleek soms een barrière voor een gezamenlijke aanpak.

 

Wel werd er besloten om aan het begin van het schooljaar jaar voor elke leerjaar  een bepaalde introductie activiteit te organiseren. De traditionele werkweek van de brugklassers kreeg navolging in de andere leerjaren, zij het in de vorm van een of twee dagen. Ook dat moest georganiseerd worden, dus allemaal in één week, om te voorkomen dat de school enkele weken in het begin van het jaar zou worden ontregeld. Veel lesuitval en vragen bij ouders. Maar een goed begin bleek het wel. Na de eerste week was de start collectief en kon iedereen met goede zin beginnen.

 

Het vak Latijn werd voor het eerst in de tweede klas ingevoerd, het begin van een gymnasiale poot binnen het Ongedeeld VWO. Steeds meer aandacht voor de organisatie van culturele activiteiten.

 

 

 

Andere verhalen

Nieuwbouw en waar blijft een gymnasiale afdeling

Schooljaar 1973 - 1974. Nieuwbouw en waar blijft een gymnasiale afdeling, nu we al twee jaar een Mavo hebben?   De Stuurgroep formuleerde in september een aantal voorstellen naar aanleiding van de...

De grenzen van de groei bereikt?

Schooljaar 1975 - 1976. De grenzen van de groei bereikt?   Zoals elk jaar was er weer een grote toeloop van leerlingen voor de brugklas en de voorgaande generaties waren in de...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons