Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Nieuw beleid op vertrouwde basis

Geschreven door: Henk hutten
1990 - 1991

Schooljaar 1990 – 1991. Nieuw beleid op vertrouwde basis.

De schoolleiding in 1990: Ilse de Kort, Paul van der Grinten, Dione Nozza, Ad Janssen, Thijs van der Velden, Dorian Verhagen en Ed Janssen.

 

Met vier nieuwe leden in de schoolleiding kreeg de in ruim twee en twintig jaar gegroeide schoolorganisatie een nieuwe outfit: elk lid van de schoolleiding kreeg een aantal secties toe gewezen. Voorheen was er wel contact geweest tussen schoolleiding en secties, ook via de Raad van Sectievoorzitters, maar nu was het contact veel directer en intensiever. Noodzakelijk ook vanwege de steeds dringender problematiek, die met de heterogeniteit van de brugperiode samenhing. Steeds meer leerlingen hadden moeite met de overgang van basisschool naar brug één en die constatering was ook valide voor een aantal leerlingen vanuit brug één naar brug twee. De gymnasiale stream zou ook meer gepromoot moeten worden. In dat kader kregen zes leerlingen de mogelijkheid een achtste vak te gaan volgen in het volgende schooljaar. Een structuurverandering van de heterogene brugklas werd echter niet nodig geacht, zo bleek tijdens een conferentie. Meer overleg over didactische werkvormen leek de meeste secties een beter idee. Wachten op de aangekondigde basisvorming en kijken in hoeverre dan de heterogene opzet zou kunnen veranderen.

 

Verder werd besloten een Raad van Onderwijs op te richten. Twee schoolleiders en een aantal docenten zouden een onderwijsinhoudelijke visie en beleid op het gebied van onderwijsontwikkeling vorm moeten geven en aansturen. Binnen de Raad ging zich een werkgroep richten op de voorziene invoering van de basisvorming.

 

Een speerpunt van de schoolleiding was ook het opstellen van een functie- en taakomschrijving voor het personeel en het systematisch voeren van functioneringsgesprekken. Taken van het personeel werden geregistreerd en met alle personeelsleden werd gesproken over hun functioneren.  

  

De eerste brugklas telde 349 leerlingen, verdeeld over twaalf klassen. In de studielessen werd meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van studievaardigheid en studiegewoonten. In de lessen Nederlands werden onderzoekjes gedaan om achterstanden in spelling te achterhalen. In de lessen Wiskunde werden de basisvaardigheden rekenen herhaald, er was extra begeleiding voor leerlingen met problemen met bewegen en extra voorlichting over de gymnasiale stream. 20% van de brugklasleerlingen koos voor het volgen van Latijn in de tweede klas. De begeleiding van leerlingen door klasdocenten, mentoren, leerlingbegeleiders en moderamen bleef een sterk punt, evenals de geweldige inbreng van heel veel ouders op veel gebieden. Dat het Eckart een cultuurrijke school was, was onder meer te zien en te beleven in de nieuwe opzet van de Theater DOE dag en het jazzdansspektakel dat de school ontgroeide en moest uitwijken naar de Stadsschouwburg. De sectie Duits startte een uitwisselingsproject met een school in Dessau.

Andere verhalen

Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.

Schooljaar 1989 – 1990. Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.   Of de ‘kwestie Van der Putt’ invloed had op het aantal aanmeldingen voor de brugklas, was niet...

'Er werd gewerkt'. Basisvorming en milieu.

Schooljaar 1991 – 1992. ‘Er werd gewerkt’. Basisvorming en milieu.   Er was veel overleg. De Personeelsraad kwam zeventien keer bijeen dat jaar en volgde de schoolleiding kritisch bij de uitwerking van...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons