Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Media en vormgeving. Rookvrije school. Gouden schoolkantine. Zonnepanelen. Claire Arts volgt Jean Wiertz op.

Geschreven door: Dione Nozza
2017 - 2018

Schooljaar 2017-2018. Media en Vormgeving. Op weg naar een rookvrije school en Gouden Schoolkantine Schaal. Duurzame school met zonnepanelen. Rector Jean Wiertz vertrekt. Nieuwe naam VWO-afdeling?

Eckart heeft 1649 leerlingen. In de brugklas zitten 266 kinderen,4Havo telt 181 leerlingen en 5VWO 97. Er is sprake van een geringe daling over de gehele linie.

Voor Mavo en onderbouw Havo en VWO komt er een nieuw vak in plaats van tekenen en cultuur: media en vormgeving. De Master Class krijgt een pilot voor een nieuw aanpak met als doel een optimale combinatie van gepersonaliseerd leren (ondersteund door ICT) en onderwijs in groepen. Er wordt gekeken of deze pilot ook toegepast kan worden in het gehele VWO. Daarom is men op zoek naar een nieuwe naam voor de VWO-afdeling.

De school is rookvrij en de kantine heeft de Gouden Schoolkantine Schaal ontvangen, omdat er veel gezonde producten (groente en fruit) worden aangeboden.

De tweede klassen krijgen lessen over loverboys, alcohol en drugspreventie als onderdeel van het veiligheidsbeleid. Een nieuw thema is duurzaamheid: een werkgroep gaat personeel en leerlingen bewust maken. En het dak van de school is voorzien van zonnepanelen.

Ook nieuw is peer mediation: een werkgroep treft daartoe voorbereidingen. Peer mediation beoogt dat leerlingen samen zelf kleine onderlinge problemen oplossen.

Er is een werkgroep aan de slag om na te gaan of activiteitenweken of projectweken kunnen worden gerealiseerd vanuit wereldburgerschap en internationalisering.

Verder wordt onderzocht of het Eckart een subsidie kan verkrijgen ten behoeve van de overstap van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit met als doel de gelijkheid van kansen in het onderwijs te bevorderen.

Global Exploration brengt de leerlingen dit jaar naar Tanzania.

Per 1 januari verlaat Jean Wiertz het Eckart. De procedure voor een nieuwe rector is opgestart. Streefdatum is een benoeming per 1 augustus 2018. Claire Arts, vestigingsdirecteur, wordt benoemd tot rector per 1 april 2018.

Andere verhalen

Profilering. Betere Werelddag. Global exploiration. Technologie Mavo.

Schooljaar 2016-2017. Na de bèta-profilering: op weg naar profilering met kunst en cultuur. Meer differentiatie via feedback. Betere Werelddag. Global Exploration. Technologie op de Mavo wordt Technologie en Toepassing. Er zaten...

Slot na vijftig jaar Eckartcollege.

Slot Terugkijkend op 50 jaar Eckart komen enkele opvallende kenmerken naar voren.  Van meet af aan heeft de school de leerling centraal gesteld. Daarbij waren en zijn het uitgangspunten dat leerlingen kansen...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons