Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Hoofdlijnennotitie. VWOplus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.

Geschreven door: Dione Nozza
2000 - 2001

Schooljaar 2000 – 2001. Hoofdlijnennotitie. Start VWO-plus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.

 

Het schooljaar kende een rustige start. De 343 brugklassers zaten verdeeld over 3 streams: VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus. Ze gingen op werkweek en de overige klassen hadden binnen en buiten school hun eigen introductiedag. 1640 leerlingen, 117 in 4Havo en 82 in 5VWO stonden weer in de startblokken.

Werkweek 2000.

 

Het Eckart ontwikkelde een hoofdlijnennotitie, 2000-2005. Daarin stond centraal het samen met elkaar werken aan een vormingsideaal, waarbij de goede begeleiding vande leerlingen in hun ontwikkeling tot tolerante, respectvolle en verantwoordelijke jonge mensen uitgangspunt was. Het Eckart wilde een inspirerende school zijn met een prettige en gezellige leef- en werkomgeving, waarbinnen ieder zijn verantwoordelijkheden kende en nam en waarbinnen een klimaat heerste van vertrouwen en respect, veiligheid en orde, betrokkenheid en creativiteit. Een school die zich richtte op de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn leerlingen en medewerkers. De lerende mens stond centraal. Het actief en zelfstandig leren nam daarbij een belangrijke plaats in.

VWO-plus met verplicht Latijn en Grieks ging van start, gevuld met hoogbegaafde leerlingen, die ook als zodanig waren getest. Voor die klas waren er succesvolle themaweken, met grote inzet en enthousiasme van de vakdocenten. Geen gebrek aan motivatie, zelfstandigheid en activiteit.

ICT kreeg een nieuwe impuls. Nieuwe computers werden aangeschaft. Er werd een professionele website gebouwd door een groepje leerlingen. De administratie moest vele hobbels overwinnen.

Op onderwijskundig gebied lag de nadruk op de invoering van het VMBO met een nieuwe lessentabel. Voor de nieuwe 3VMBO werd een zo groot mogelijk vakkenaanbod gepland en een uitstel van de definitieve sector keuze. M.b.t. de praktische sector-oriëntatie in klas 2 werden er concrete plannen ontwikkeld samen met het Pleincollege Nuenen.

De tweede fase kende haar tweede jaar. Havo deed voor het eerst examen in de Tweede Fase. Het thema actief en zelfstandig werd in ‘het raamplan onderwijs en begeleiding’ in de steigers gezet. Een soort casco, waarvan de verdere op- en uitbouw een klus zou zijn voor de komende jaren.

 

Theater en toneel waren, gestoken in nieuwe kostuums, fraai gespiegeld en uitgerust, voorzien van hemelbed en videoclips, bijzonder aantrekkelijke schouwspelen geweest. Ook lukte het in mei alsnog een muziekavond te realiseren. Ter ontspanning en onderlinge binding was er vlak voor Kerst een dansend en trommelend personeelsfeest en was er op 12 juni een zeer geslaagde uitdag in Utrecht. Nieuw waren de taakgesprekken aan het eind van het schooljaar.

 

Op 12 juni was een extra plenaire vergadering nodig over de zorgen om het afnemen van normen en waarden bij leerlingen en hoe daar mee om te gaan. Met elkaar werd een antwoord gezocht op de vraag hoe leerlingen moesten worden opgevoed in het verlengde van de opvoeding van huis uit. Helder was voor ieder dat docenten in de klas daarbij de leiding moesten nemen.

Andere verhalen

Een breed of smal Pleincollege Eckart. VWO-plus? Lidy Kooij-Blok de nieuwe rector.

Schooljaar 1999 – 2000. Pleincollege Eckart zeer breed of toch smaller? Idee van een VWO-plus. Lidy Kooij-Blok wordt de nieuwe rector.   “Aangeslagen door het overlijden van twee docenten in de zomervakantie...

Actief en zelfstandig lerende leerlingen. Eckart samen met Nuenen

Schooljaar 2001 – 2002. Actief en zelfstandig lerende leerlingen: hoe zou dat kunnen? Eckart werkt samen met Nuenen.   Het nieuwe schooljaar telde 1606 leerlingen, 315 in de brugklas, 133 in 4Havo...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons