Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Gewoon doorgaan zonder rector. De Tweede Fase komt er aan en 'Het Plein' van start.

Geschreven door: Henk hutten
1998 - 1999

Schooljaar 1998 – 1999. ‘Gewoon doorgaan’ zonder rector. De Tweede Fase komt eraan. ‘Het Plein’ van start.

 

Het afscheid was wat snel gegaan en een opvolger was nog niet gevonden. Het werk moest wel doorgaan, nu onder leiding van Ed Janssen als waarnemend rector. Terecht constateerde de MR aan het eind van het jaar dat de vier overgebleven leden van de schoolleiding niet altijd even zichtbaar waren geweest. Maar met zoveel enthousiaste werkers in het veld ging er heel veel goed.

Ed Janssen interim rector.

 

329 brugklassers en toch nog een daling van het totale aantal leerlingen: 1591. Totalen zeggen niet alles, want de vraag bleef knellen of al die aangemelde leerlingen wel voldoende in staat waren om de drie afdelingen van de school verantwoord te vullen. Nader onderzoek wees uit dat er vanuit de basisscholen toch veel toekomstige Mavoleerlingen waren aangemeld en op den duur zou daarmee de positie van de afdelingen Havo en VWO zeker onder druk komen te staan. 4Havo en 5VWO waren nog wel goed gevuld met 152 en 127 leerlingen, maar de instroom liep terug. Op termijn dus zeker een klemmend probleem, ook voor de werkgelegenheid.

 

Maar geen reden om niet door te gaan met het perioderooster, de studiewijzers en studieplanners, de basisteams, de voorbereiding van de Tweede Fase (en dat bleek nog een hele klus te zijn!) en de schakelklas Havo-Heao. Ook de excursies gingen als vanouds gewoon door en dit jaar voor het merendeel gepland op de afgesproken activiteitendagen (meerdaagse excursies pasten daar natuurlijk niet in). En natuurlijk een Derde Werelddag en culturele activiteiten zoals dramalessen, straattheateracts op de Open Dag, theateravonden, muziekavonden. Niet weg te denken het Eckarttheater, een rijke traditie. 100 leerlingen deden mee aan het aloude clubwerk, dat al vanaf het begin van de school bestond, EXIT slaagde er opnieuw in om de kantine uit te baten, de ARGO kwam weer uit en voor de examenleerlingen was het Fata Morgala weer het einde.

Exit draaide als een echt bedrijf.

 

Moeizaam was de start van ‘Het Plein’. Het Eckartcollege was dan wel een onderdeel geworden van een ‘concern’ van negen scholen, maar vanaf het begin was er onduidelijkheid over de positie van de nieuw gevormde centrale directie in relatie tot de negen schoolleiders, die adviseurs waren geworden. Wat bleef er over van de identiteit van de afzonderlijke scholen, in hoeverre werd de positie van het Eckart bedreigd of kreeg het voldoende ruimte voor een eigen gezicht? Het Eckart voelde meer voor een functionele autonomie. Regelmatig was er een ongemakkelijk gevoel, vooral waar het ging over huisvestingsplannen en vorming van VMBO-scholen. Dat VMBO, met name het Pentacollege, een zeer breed VMBO, zou wellicht gekoppeld kunnen worden aan het Eckart, zelfs op één campus aan de Sterrenlaan-Damocleslaan. Velen vonden dat er alleen een theoretische leerweg op het Eckart diende te komen, als logische opvolger van de Mavo. En zo’n campus-idee: zou dat niet ten koste van het toch al teruglopende VWO gaan? Daarom was een imago-onderzoek wel heel belangrijk. Dat was al opgestart in het voorgaande schooljaar en dat zou nog doorlopen in het volgende. Een lange termijn marketing, gericht op de omgeving. Het was wel heel verheugend dat er zich 418 leerlingen voor de brugklas hadden aangemeld. Zien of ze allemaal ook zouden komen en of er voldoende potentie verwacht kon worden voor drie ‘gezonde’ afdelingen.

Examengroep 1999 Mavo.

 

Andere verhalen

Afscheid van een tijdperk: start basisteams, fusie 'Het Plein' en Paul van der Grinten nam afscheid.

Schooljaar 1997 – 1998. Afscheid van een tijdperk : start basisteams, fusie ‘Het Plein’ en Paul van der Grinten dertig jaar rector.   Was de dip van vorig jaar maar een dipje...

Een breed of smal Pleincollege Eckart. VWO-plus? Lidy Kooij-Blok de nieuwe rector.

Schooljaar 1999 – 2000. Pleincollege Eckart zeer breed of toch smaller? Idee van een VWO-plus. Lidy Kooij-Blok wordt de nieuwe rector.   “Aangeslagen door het overlijden van twee docenten in de zomervakantie...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons