Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Feest met een zucht, de eerste tien jaar zit er op.

Geschreven door: Henk Hutten
1978 - 1979

Schooljaar 1978 - 1979. Feest met een zucht: de eerste tien jaar zit er op.

 

Stabiliteit in het aantal leerlingen: 1850 leerlingen. Al jaren waren er minimaal elf brugklassen, die dan doorschoven naar de tweede klassen, negen VWO-Havo en drie (kleine) klassen 2 Mavo. In 1977 bleek een vierde klas 2Mavo noodzakelijk. Ondanks de goede begeleiding in de brugklas bleek een groeiend aantal leerlingen problemen te hebben met de lesstof. Toch was dat niet te voorzien op grond van de toelatingsgegevens vanuit de basisschool. Zou dat dan samenhangen met een zeker gemak bij de basisscholen over de mogelijkheden bij het Eckart en zijn heterogene brugklas? Ook in 1978 weer vier klassen 2Mavo, met meer leerlingen dan verwacht. Hing dat ook samen met de daling van het aantal leerlingen in de scholen voor het lager beroepsonderwijs? Vormde die toevloed van die leerlingen niet een bedreiging voor de aanmelding van leerlingen, die opteerden voor het OVWO?

De evaluatie van het gebruik van de snipperkaart voor leerlingen van de bovenbouw, ingevoerd in het voorgaande jaar ter bevordering van zelfstandigheid, leidde tot een uitgebreide gedachtewisseling. Het merendeel van de docenten wilde de kaart afschaffen, de leerlingen waren in grote getale voor continuering. Ouders en bestuur betreurden dat het experiment niet kon doorgaan. De snipperkaart werd afgeschaft.

 

Met zijn allen in de sneeuw naar Bobbejaanland om de eerste tien jaar te vieren. Het was stervenskoud. Gelukkig waren er optredens van eigen bodem. Dat hield ons warm. En natuurlijk werden we ook warm van de eerste Theaterdoedag, talent van eigen bodem en een Vastenactie, ook voor het eerst, met heel veel ‘vintage’ spullen en een veiling per opbod.

Veel aandacht ging uit naar het al eerder gestarte project over het functioneren van een scholengemeenschap, met name het functioneren van de overlegorganen en de wijze van besluitvorming. Door de personeelsraad werd een project opgestart om de procedures m.b.t. de besluitvorming op school te onderzoeken.

Daarnaast besteedden twee groepen leraren elk twintig middagen aan de bespreking van facetten van elkaars lessen. Lessen werden op video opgenomen en geanalyseerd op bijvoorbeeld de wijze van informatie- overdracht en de sturing van het klassikale onderwijsleerproces, met zoveel mogelijk aandacht voor de persoon van de leerling. Diverse secties belegden met behulp van dit materiaal zgn. didactische bijeenkomsten. Van het Ministerie kwam het bericht dat het vak Tekenen als examenvak op het VWO mocht worden ingevoerd.

Roken was toen nog heel gewoon, liever buiten, maar in de tochtsluis stond je warm en droog.

Andere verhalen

De schoolorganisatie verder in een vat gegoten.

Schooljaar 1977 - 1978. De schoolorganisatie verder in een vat gegoten.   In zo’n mammoettanker gaat niet alles op rolletjes en zeker niet vanzelf. Het duurde een hele tijd voordat de afgesproken...

Steeds meer Mavo leerlingen. Brand in het brugklasgebouw

Schooljaar 1979 - 1980. Steeds meer Mavoleerlingen. Brand in het nog nieuwe brugklasgebouw.   Zoals de voorgaande jaren werden er weer elf brugklassen gevormd, maar nieuw was dat er vanuit de...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons