Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog een grootschalige fusie?

Geschreven door: Henk hutten
1995 - 1996

Schooljaar 1995 – 1996. Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog grootschalige plannen voor een fusie.

Speciale aandacht was er steeds voor de afdeling Mavo. Examengroep Mavo in 1996.

Actief en zelfstandig leren in de basisvorming en in de toekomstige tweede fase, een doel dat in het voorgaande jaar was geformuleerd en uitgewerkt en wat nu verder concreet werd ingevuld: drie maal in de loop van het schooljaar werden groepen vrijwilligers enthousiast om dat doel handen en voeten te geven, hun ervaringen te delen met anderen en het gevolg was dat er een continu proces ontstond, doorlopend in het volgende schooljaar. Parallel bogen vaksecties zich over de implementatie van de basisvorming in de derde klassen, werd er breed geconfereerd over de invulling van de toekomstige tweede fase, er werd een schakelklas Havo-Heao opgezet en een aantal collega’s werkte samen met andere scholen aan allerlei projecten. Zo groot was de diversiteit van acties dat er al vrij snel de vraag ontstond of die verandering in het onderwijsproces ook niet zou moeten leiden tot een kleinschaliger opzet van de organisatie. De overlegstructuur moest meer gericht zijn op het leren leren van de leerling en collega’s zouden dan efficiënter kunnen werken als zij het hebben over dezelfde groep leerlingen en hun ontwikkeling. Basisteams zouden dan welkom zijn. Daarover was breed overleg. Men besloot dat er met het nieuwe organisatiemodel vanaf de aanvang van het schooljaar 1997 zou worden gewerkt.

Op 1 maart werd de nieuwbouw van het studiehuis (negen lokalen, collegezaal, bibliotheek en reproductieruimte) in gebruik genomen en er was nu weer voldoende capaciteit voor de ruim 1700 leerlingen, van wie er 315 in de brugklas zaten. De daling van het aantal leerlingen had als gevolg dat de ruimte voor de onderwijsactiviteiten en dus de werkgelegenheid ook afnam en dat er personeel ontslagen zou moeten worden. Dat was nu nog niet het geval, maar dreigde wel in de naaste toekomst. Wie ontslagen werd, kon op grond van zijn bestuursaanstelling weer aan het werk bij een van de andere OMO-scholen. Onrust dus onder het personeel. Noodzakelijk was een goed opgezet en kundig uitgevoerd personeelsbeleid, waarmee ervaring was opgedaan in voorgaande jaren. Daarnaast werd tot een fusie van alle OMO-scholen in Eindhoven besloten. Daarmee zou onder meer de dalende werkgelegenheid kunnen worden opgevangen en leerlingenstromen zouden beter beheersbaar zijn. De MR van het Eckartcollege stemde niet in met die fusie en legde het Eindhovense fusiebesluit voor aan de rechter. Veel spanning en onzekerheid. De rechterlijke uitspraak werd over de grote vakantie heen getild: de fusie ging niet door.

De Schoolleiding op weg naar 'Het Plein'?

In alle drukte werd er veel tijd en energie gestoken in het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het milieu, de excursies en de culturele activiteiten. Met ‘Het uur U’ zette het Eckarttheater een stap verder in de richting van het totaal theater met tekst, spel, dans en livemuziek. Acht succesvolle uitvoeringen op school in maart, in juni in Eindhoven, in juli in Grenoble en in september in het Duitse Witten. Bijna wonderlijk, dat er zoveel goed ging. Sterke school ! En weer nam een lid van de schoolleiding (Thijs van der Velden)afscheid om elders aan de slag te gaan.

Andere verhalen

Brand! Dat kunnen we er niet bij hebben. We werken al zo hard.

Schooljaar 1994 – 1995. Brand ! Dat kun je er niet bij hebben. Er wordt al zo hard gewerkt.   De plannen van de overheid m.b.t. basisvorming, tweede fase, deregulering, lump-sum...

Basisteams. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine.

Schooljaar 1996 – 1997. Werken aan de invoering van een kleinschalige organisatie: basisteams. Basisvorming en Tweede fase verder ontwikkeld. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine. Het was een feestelijk jaar:...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons