Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Een breed of smal Pleincollege Eckart. VWO-plus? Lidy Kooij-Blok de nieuwe rector.

Geschreven door: Henk hutten
1999 - 2000

Schooljaar 1999 – 2000. Pleincollege Eckart zeer breed of toch smaller? Idee van een VWO-plus. Lidy Kooij-Blok wordt de nieuwe rector.

 

“Aangeslagen door het overlijden van twee docenten in de zomervakantie zijn wij het schooljaar 1999 – 2000 begonnen. Indrukwekkend waren de herdenkingsbijeenkomsten. Troostvol de getuigenissen en woorden van collega’s en leerlingen. Groot het saamhorigheidsgevoel. Maar het leven ging door, de draad werd opgepakt. Taken zijn overgenomen”, zo keek de in het begin van het schooljaar aangetreden nieuwe rector Lidy Kooij-Blok in juli 2000 terug op het voorbije schooljaar.

Het aantal leerlingen steeg weer een beetje: 1631 en weer een verheugend aantal, 376, in de brugklas. 106 in 4Havo en 139 in 5VWO. In 4VWO en 4Havo begon, na de afgeronde basisvorming in de onderbouw, de inrichting van de Tweede Fase met het studiehuis. Geen vaste vakkenpakketten meer maar vier profielen, waarin leerlingen zich gingen voorbereiden op het eindexamen, vervolgstudies en de maatschappij. Actief en zelfstandig werken en leren was het doel. Alle docenten deden mee aan een cursus ‘begeleidende docent’ onder leiding van het KPC, met name ten behoeve van de Tweede Fase. Daarnaast werd er geëxperimenteerd in het studiehuis met de inzet van de collegezaal en het in gebruik nemen van aparte studieplekken buiten het leslokaal, bedoeld voor leerlingen die al verder waren of zonder instructie aan de slag konden. Maar het was een heel gedoe om een goed sluitend rooster te maken en zicht te houden op al die zelfstandig werkende leerlingen. Spoorde de werkelijkheid nog wel met de theorie ? Was het ideaal van de zelfstandig werkende leerling niet te hoog gegrepen? In de speciale 5VWO-klas was de schakelklas met de Heao opnieuw succesvol. Leerlingen met een diploma Havo, die de overstap naar het Heao te groot vonden, werden in deze speciale klas geplaatst. Ze doorliepen een programma, deels op het Eckart, deels op Fontys Hogeschool.

 

Er waren veel vragen: moet een docent de leerling nog controleren op zijn huiswerk, ook als hij niets doet in de les? Hoe de praktische opdrachten in te richten en hoe te handelen als de leerlingen alles van internet halen? Vragen over taakverzwaring als gevolg van het verplichte profielwerkstuk en de noodzakelijk geachte bijscholing. Ook de leerlingen klaagden steen en been. Zou het niet beter gaan, als straks een deel van de brugklassers van 1999 na de brugklas de ‘theoretische leerweg’ van het VMBO zou gaan volgen, een variant op wat vroeger de Mavo was? Want ook daar zou in de vierde klas de leerling een keuze moeten maken uit vier ‘sectoren’, te vergelijken met de profielen, die op Havo en VWO werden aangeboden.

Het personeel klaar voor een nieuw jaar.

 

Het VMBO ging van start. Het bestond uit vier leerwegen, de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. Het OMO-bestuur had graag gezien dat het Pleincollege Eckart naast de theoretische leerweg ook nog de drie andere leerwegen van het VMBO zou aanbieden en daarmee het bedreigde Pentacollege zou overnemen. Geen aantrekkelijk perspectief voor het Eckart. Er kwamen al zo veel leerlingen met een advies VMBO in de brugklas. Wat zou dat betekenen voor de positie van Havo en vooral VWO in de bovenbouw? Vandaar het plan om voor die leerlingen die van de basisschool een VWO-advies kregen een aparte brugklas VWO-plus te gaan vormen, met meer oog voor zelfstandigheid en een hoger tempo. Vier themaweken met bijzondere lessen en opdrachten. Voorzien en te realiseren in het volgend schooljaar.

En zoals gewoonlijk waren er gedurende het hele schooljaar veel activiteiten buiten de les, zoals een excursie naar Barcelona.

In ongeveer 15 jaar was het aantal examenleerlingen van de afdeling VWO meer dan gehalveerd, in 2000 nog 73.

 

Andere verhalen

Gewoon doorgaan zonder rector. De Tweede Fase komt er aan en 'Het Plein' van start.

Schooljaar 1998 – 1999. ‘Gewoon doorgaan’ zonder rector. De Tweede Fase komt eraan. ‘Het Plein’ van start.   Het afscheid was wat snel gegaan en een opvolger was nog niet gevonden. Het...

Hoofdlijnennotitie. VWOplus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.

Schooljaar 2000 – 2001. Hoofdlijnennotitie. Start VWO-plus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.   Het schooljaar kende een rustige start. De 343 brugklassers zaten verdeeld over 3 streams: VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus....

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons