Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Eckart groeit weer. Nieuw schoolplan. Op zoek naar identiteit.

Geschreven door: Dione Nozza
2010 - 2011

Schooljaar 2010 - 2011. Eckart groeit weer. Een nieuw schoolplan. Op zoek naar Identiteit.

Nog meer groei in het aantal leerlingen in de brugklas (293) en gelukkig weer een opgaande lijn voor de gehele school, van 1226 vorig jaar naar 1273 leerlingen nu. 92 leerlingen begonnen in 4Havo, 69 in 5VWO. De wervingscampagne wierp vruchten af, wellicht met name door de nieuwe slogan ‘Je wordt groot op het Eckart’.

 

In 2011 kwam er een nieuw schoolplan (Schoolplan 2011-2015). Daarbij was het document Koers 2016 van OMO richtinggevend. Aanvullend op de ambities van Koers 2016 heeft de school een aantal kernwaarden geformuleerd (elkaar horen en zien als mens, elkaar respecteren, betrouwbaar en eerlijk zijn, vertrouwen geven, samen optrekken, verbindingen aangaan, een gemeenschap vormen) . Deze waarden vonden hun vertaling in richtlijnen voor leerlingen, docenten en school. Het schoolplan is uitvoerig besproken in de organisatie en vormde de basis voor de werkplannen voor het nieuwe schooljaar.

De school had inmiddels een heel breed profiel met veel extra zaken, zoals technasium, begaafdheidsprofielschool, academische opleidingsschool, HACO-project in de Havo, leergebieden en differentiële delen in het VMBO. In de veelheid van dit aanbod bracht men prioriteiten aan en vervolgens inventariseerde men welke organisatorische en financiële inspanningen nodig waren om een en ander optimaal door te ontwikkelen. Dit leidde tot aanpassingen van en aanvullingen op het bestaande beleid met ingang van het volgende schooljaar. Zo werd in 2VWO een keuzemogelijkheid opgenomen: een technasium-blok of een cultuurblok.

Het Eckart beschikte ook over een identiteitsplan. Die identiteit kwam o.a. tot uiting in de door de school geformuleerde kernwaarden, de begeleiding van de leerlingen, de vieringen, de Derde Werelddag, het verplichte vak levensbeschouwing en het aanbod van het vak filosofie.

Andere verhalen

Meer aanmeldingen. VMBO doorstroomportfolio. Maatschappelijke stage en zorgteam.

Schooljaar 2009 – 2010. Aanmeldingen brugklas nemen toe. VMBO krijgt doorstroomportfolio. Alle afdelingen hebben een maatschappelijke stage en een zorgteam. Al enkele jaren was er sterk ingezet op de werving van...

Eckartcollege is weer de naam. VMBO wordt weer Mavo. Beta Challenge. Verbeterplan taal en rekenen. Einde gymnasium. Nieuwe rector Jean Wiertz.

Schooljaar 2011 – 2012. Pleincollege Eckart heet weer Eckartcollege en VMBO heet weer Mavo. Bèta Challenge voor de Mavo. Verbeterplan voor taal en rekenen. Einde gymnasium. Jean Wiertz volgt Lidy...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons