Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Drie afdelingen excellent. Eckart groeit door.

Geschreven door: Dione Nozza
2014 - 2015

Schooljaar 2014 – 2015. Ook de Mavo krijgt het predicaat ‘Excellente School’, een unicum in Nederland dat 3 afdelingen in één school dit predicaat hebben. Eckart groeit door.

De school telde 1671 leerlingen, 329 in de brugklas, 166 in 4Havo en 79 in 5VWO. De resultaten waren goed. Het slagingspercentage lag weer gemiddeld boven het landelijk gemiddelde en de gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen en het schoolexamen waren beter dan die van de benchmark. In 2015 werd voor de drieafdelingen het predicaat Excellente School aangevraagd. Alle afdelingen kregen dit predicaat.

Er werd met veel enthousiasme gewerkt aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school, met name op het gebied van Bèta Challenge, HavistenCompetent, het Technasium en BPS. Het was een jaar waarin werd voortgeborduurd op de onderwijsontwikkelingen van het afgelopen jaar. Bovendien werd een meerjarenplan ‘Gezonde School’ opgesteld.

Verder bleef er veel aandacht voor het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten op didactisch en pedagogisch gebied. Dit werd o.m. gedaan via collegiale consultaties.

Ouders en leerlingen scoorden een 7 in het tevredenheidsonderzoek. De tevredenheid onder het personeel was zeer hoog, zo bleek uit het in 2015 afgenomen medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons