Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

De schoolorganisatie verder in een vat gegoten.

Geschreven door: Henk Hutten
1977 - 1978

Schooljaar 1977 - 1978. De schoolorganisatie verder in een vat gegoten.

 

In zo’n mammoettanker gaat niet alles op rolletjes en zeker niet vanzelf. Het duurde een hele tijd voordat de afgesproken helderheid over wie wat waarover kon meepraten uitgelijnd was. Gaandeweg het vorige schooljaar was al de overtuiging ontstaan dat we erg log bezig waren en dubbel werk deden. Het vergadercircuit werd doorgelicht en er was veel instemming met het opheffen van de Staf die naast de schoolleiding allerlei beleidszaken nog eens tegen het licht hield. Dat kon sneller en beter. Voortaan nam de schoolleiding ook het voortouw op onderwijskundig gebied en informeerde zich periodiek bij secties en jaarstaven. In alle leerjaren was er veel werk verzet in het begeleiden van leerlingen. Breed gedragen bleek intussen de structuur van die leerlingbegeleiding. Twee interne leerlingbegeleiders waren intussen opgeleid en begonnen aan hun werkzaamheden. Er werden afspraken gemaakt over rapportperiodes en proefwerkweken. Men begon met het maken van afspraken over de hoeveelheid proefwerken per dag en per week ter wille van een planmatig onderwijsproces.

In september 1977 werd het plan om een snipperkaart te gaan invoeren werkelijkheid. Dat was landelijk nieuws. De praktische uitvoering liep nogal averij op. 

 

Zoals vorig jaar ook al was afgesproken kwam het functioneren van een scholengemeenschap op drie niveaus opnieuw uitgebreid onder de aandacht. Als ingang in de problemen werd gekozen voor de Mavo-problematiek. Nuttig ervaren, maar meer door de bevestiging van standpunten dan dat er veel nieuws ter tafel was gekomen.

 

Er werd uitgezocht hoe het was gegaan met de leerlingen die vanuit de verlengde brugperiode al enkele jaren doorgestroomd waren. Waar aanvankelijk voor werd gevreesd, een neerwaarts beeld, bleek geen realiteit. Integendeel. Leerlingen reageerden in het algemeen positief op de kansen die ze kregen. Ongeveer tien procent van de leerlingen scoorde beter dan wat er op grond van de aanvangsgegevens van de basisschool verwacht kon worden. Hetzelfde beeld was te zien bij de leerlingen die ingestroomd waren in de heterogene brugklas en daarna de verlengde brugklas hadden gevolgd. Voor het eerst was een aanzienlijk aantal leerlingen vanuit 5Havo ingestroomd in het voor het eerst ongedeelde 5VWO. Het vakkenpakket van 5Havo werd vaak aangevuld met een nieuw vak, zoals Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde etc.

 

Met het groeien van de bovenbouw werd duidelijk dat de afname van de mondelinge schoolonderzoeken en tentamens steeds meer tijd vergde. Overbelasting bij docenten en veel lesuitval in de niet-examenklassen. In de examenklassen werd een afsluitend schoolonderzoek in enkele aaneengesloten weken gepland, wat een verlichting betekende voor de werkdruk van de docenten in de examenklassen. Er vielen ook minder lessen uit in de niet-examenklassen.  

Hal B en minder druk.

Andere verhalen

Feest met een zucht, de eerste tien jaar zit er op.

Schooljaar 1978 - 1979. Feest met een zucht: de eerste tien jaar zit er op.   Stabiliteit in het aantal leerlingen: 1850 leerlingen. Al jaren waren er minimaal elf brugklassen, die dan...

Pas op de plaats. Genoeg geëxperimenteerd.

Schooljaar 1976 - 1977. Pas op de plaats. Genoeg geëxperimenteerd.   ‘Laten we nu eindelijk eens rustig nadenken waar we met de school staan en waar we heen willen’, was de verzuchting...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons