Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Daling aantal leerlingen. Eckart school voor Technasium. Begaafdheidsprofielschool. Zorguur.

Geschreven door: Dione Nozza
2006 - 2007

Schooljaar 2006 – 2007. Daling aantal leerlingen. Eckart wordt school voor Technasium. Op weg naar begaafdheidsprofielschool. Zorguur in klas 1 en 2.

De daling van het aantal leerlingen zette door. Er zaten 1513 leerlingen op het Eckart. De brugklas kende het ongekend lage aantal van 219 leerlingen. Er zaten er 147 in 4Havo en 105 in 5 VWO. En dat ondanks alle inspanningen tot vernieuwing en verbetering. Misschien waren potentiële brugklassers en hun ouders te weinig op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen? Public Relations ging een steeds grotere rol spelen.

Het Eckart ging gestaag verder op de ingeslagen weg. Vanuit de eerder vastgestelde kaders ging men verder met het ontwikkelen van het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen.

De invoering van het technasium in leerjaar 1 van Havo en VWO met ingang van 1 augustus 2007 werd voorbereid. De verwachting was dat deze nieuwe formule een sterke uitstraling zou hebben in de regio Eindhoven, waar onderzoek en ontwerpen booming business was geworden. Het technasium is een formule voor beter beta-onderwijs. In de formule staan onderzoek en ontwerpen centraal. Samenwerking met de beroepspraktijk en vervolgopleidingen is een vast onderdeel van de projectopdrachten die bij onderzoek en ontwerpen worden gegeven.

De bètaprofilering leidde tot het project natuurkundedidactiek met het Ruud de Moor centrum.

In het kader van de pilot ‘De academische school’ namen 12 docenten deel aan een onderzoek in het kader van de ontwikkeling van het onderwijs.

In 3Havo ging het HACO-project van start. Het project beoogde bij Havo leerlingen die competenties te versterken die bijdragen aan een succesvolle studieloopbaan in het Hbo.

Een vast zorguur werd ingevoerd voor leerlingen in klas 1 en 2, een zorguur voor reteaching van vakinhouden en voor remedial teaching op gebied van taal en rekenen.

Begin van het schooljaar kreeg het Eckart van het CPS het verzoek om deel te nemen aan het landelijk netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Omdat het programma VWO-plus, zoals vanaf 2000 ontwikkeld, toe was aan een update, was dit een mooie kans tot verdere uitbouw.

Er was grote ontevredenheid op het gebied van de communicatie. Dit werd dan ook n.a.v. het werkplezieronderzoek als speerpunt opgepakt. Er kwamen ronde tafelgesprekken met kleine groepen personeelsleden om de knelpunten te inventariseren.

Andere verhalen

VMBO leergebieden. Voorbereiding Technasium. Havisten competent voor HBO. Universityprogramma. Pilot Academische School.

Schooljaar 2005 – 2006. VMBO: leergebieden en differentiële delen. Voorbereiding Technasium. Havo: start havisten competent naar hbo. VWO: Universityprogram. Pilot ‘Academische School’. Pleincollege Eckart kende 1562 leerlingen, van wie er 279...

Nog steeds daling leerlingen. Niveau's brugklas. Vier periodes i.p.v. vijf.

Schooljaar 2007 – 2008. Nog steeds daling leerlingenaantal. Brugklas-1 bestaat uit VMBO-1, VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus. Van 5 naar 4 periodes. De daling van het aantal leerlingen bleef doorgaan. Er waren...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons