Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Brand! Dat kunnen we er niet bij hebben. We werken al zo hard.

Geschreven door: Henk hutten
1994 - 1995

Schooljaar 1994 – 1995. Brand ! Dat kun je er niet bij hebben. Er wordt al zo hard gewerkt.

 

De plannen van de overheid m.b.t. basisvorming, tweede fase, deregulering, lump-sum bekostiging, etc. werden geformuleerd in een hoofdlijnennotitie, waarin vier beleidsterreinen werden onderscheiden: onderwijs en begeleiding, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid en strategisch beleid. Door vaststelling van de hoofdlijnennotitie door het personeel lag het beleid tot 2000 vast. Voor het beleidsdomein onderwijs en begeleiding werd besloten om de aandacht vooral te richten op het aanleren van leerlingen om actief en zelfstandig te werken, passend binnen de basisvorming en de tweede fase. Het vorig jaar geformuleerde werkplan werd uitgevoerd maar ondervond grote hinder door een calamiteit bij de aanvang van het schooljaar, het afbranden van de gebouwen ‘Nuenen’ en ‘Son’. Als gevolg daarvan moesten direct noodvoorzieningen worden gevonden. Dat lukte in een leegstaande basisschool in de Tarwelaan en door middel van containers achter het ‘Nauw van Calais’. Maar dislocatie bemoeilijkte allerlei noodzakelijke mogelijkheden voor overleg. Het dagelijks werk van de docent kreeg prioriteit voor de Raad van Onderwijs.

Meer leerlingen dan ooit waren op de school buiten de lessen ‘cultureel’ actief. In samenwerking met de Theater Opleiding Eindhoven kwamen 130 leerlingen in contact met drama, zonder dat dit vak in het lessenpakket zat. Dat had ook zijn effect op de kwaliteit van het schooltoneel: bijna alle twintig leerlingen hadden een ‘vooropleiding’ in deze dramalessen. Het schoolorkest trad verschillende keren op en het schoolkoor debuteerde, ‘dans en beweging’ startte i.s.m. de Dansacademie Tilburg met dansexpressie. In het begin van februari was er veel te genieten op de theateravonden. In samenwerking met een school uit Siegen vertolkten negen leerlingen van onze school en negen van de Duitse school op drie avonden in januari al bewegend teksten uit het boek Genesis en het Eckarttoneel speelde ‘Ifigeneia koningskind’ tien avonden lang, de sterren van de hemel. Barcelona werd een nieuw reisdoel, nu voor 4Mavo.

 

Op 1 maart 1995 startte een grootschalig project ‘Als rondom een plein…’, met het doel de negen OMO-scholen voor Voortgezet Onderwijs per 1 augustus 1996 te laten integreren of fuseren. In april kwam ten langen leste de gemeenschappelijke MR voor OMO-scholen tot stand, belangrijk i.v.m. de naderende bestuurs-aanstelling voor het personeel per 1-8-1995 en de lumpsum bekostiging per 1-8-1996.

Andere verhalen

Functies en taken omschreven. De basisvorming van start

Schooljaar 1993 – 1994. Functies en taken omschreven; de basisvorming van start.   ‘Vitaal verder’. Een kleine werkgroep met die naam produceerde een nota, met de vraag wat het voor de school,...

Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog een grootschalige fusie?

Schooljaar 1995 – 1996. Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog grootschalige plannen voor een fusie. Speciale aandacht was er steeds voor de afdeling Mavo....

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons