Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Bezuinigingen van hogerhand; veel onrust, een chaotisch jaar

Geschreven door: Henk Hutten
1982 - 1983

Schooljaar 1982-1983. Bezuinigingen van hogerhand: veel onrust, een chaotisch jaar.

 

In het jaarverslag van het vijftiende jaar van de school: “Dit jaar zal vermoedelijk in de historie blijven hangen als chaotisch. Die situatie werd enkel en alleen veroorzaakt door een lawine van bezuinigingsmaatregelen van minister Deetman, aangekondigd in september 1982 en in februari 1983”. Er werd diep gesneden in de werkgelegenheid, in het salaris van veel medewerkers, in de financiële vergoedingen voor het aantal lesuren en nog veel meer maatregelen, zoals de afschaffing van de vergoeding voor de tweede correctie van het eindexamen. Ingrijpend voor een aantal docenten was het vooruitzicht dat zij les zouden moeten geven in vakken, waarin zij tot dan toe niet waren ingezet, maar waarvoor zij een zogenaamde ‘slapende bevoegdheid’ hadden.

Een foto van het voltallige personeel in 1983.

 

Toch ging het onderwijsproces door en bleven de structuren overeind. Met een kleinere bezetting van de schoolleiding (drie mensen vielen tijdelijk uit) werden toch de meeste, in het verleden al voorgenomen taken uitgevoerd. Met behulp van externe adviseurs werd gewerkt aan een beleidsplan, waarin het functioneren van de schoolleiding en van het personeel zou worden uitgelijnd. Veel van de maatregelen werden met de Personeelsraad, de Voorlopige Medezeggenschapsraad en de Ouderraad besproken. Nu was te zien wat in jaren was opgebouwd: een stevige basis voor overleg en een hechte samenwerking tussen mensen.

 

1996 leerlingen telde de school. Vanuit de brugklas was er een kleiner aantal dan de voorgaande jaren naar 2Mavo doorgestroomd, voor de brugklasstaf een moment om te overwegen de tussentijdse ‘1Mavoklas’ maar weer af te schaffen. 238 leerlingen zaten er in 4Havo en in 5VWO zaten evenals het jaar ervoor ruim 150 leerlingen, van wie er 50 uit de eigen 5Havo kwamen. Mentoren, jaarleiders, sectieleiders, onderwijsgroep, decanaat en ouderraad bleven attent hun werkzaamheden als vanouds voortzetten. De Theater DOE dag, vorig jaar een geweldig succes, werd op dezelfde voet opnieuw georganiseerd en uitgevoerd op 28 januari. De van ouds bekende culturele activiteiten bleven enthousiast deelnemers ontvangen. ‘School op stelten’ was het eerste toneelstuk van de eerste brugklassers.

 

In het kader van het derde lustrum werd o.a. in de Stadsschouwburg een groot carnavals-pop-festijn voor alle leerlingen en het personeel georganiseerd. Vijftien jaar Eckart met een reünie en een feest in Oosterse stijl voor het personeel. Er kwam een heuse leerlingenkantine, genaamd De Streep, in plaats van het bestaande tekenlokaal, dat naar een nieuw onderkomen verhuisde.

Andere verhalen

Begeleiding van leerlingen sterk punt. Een voorlopige MR, een nieuwe Theaterdoedag

Schooljaar 1981-1982. De begeleiding van leerlingen blijft een sterk punt. Er komt een voorlopige MR. Een nieuwe opzet van de Theaterdoedag.   Weer een toename van het aantal leerlingen. 1927...

Bezuinigingen en arbeidsvreugde. Nieuw: computergebruik

Schooljaar 1983-1984. Bezuinigingen doorgevoerd en toch de arbeidsvreugde behouden. Nieuwe initiatieven op het gebied van computergebruik.   Voor het eerst na jaren 271 leerlingen in de brugklas. Zou de neergang in leerlingental...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons