Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Beleidsplannen uitgevoerd. Begeleiding. Professionele ontwikkeling.

Geschreven door: Henk hutten
1986 - 1987

Schooljaar 1986 – 1987. Beleidsplannen verfijnd en uitgevoerd. Focus op begeleiding van leerlingen en permanente professionele ontwikkeling van het personeel.

 

Verbetering van de onderwijskwaliteit, opstellen van een begeleidingsplan voor leerlingen en docenten, onderzoek naar aansluitingsproblematiek, met name in 4Havo, jaarlijkse vaststelling en evaluatie van werkwijze en programma van de secties, opstellen van criteria voor studiedagen en de daarbij voorkomende lesuitval, ontwikkelen van een plan voor het inzetten van computers in het onderwijsproces, een docentenstatuut en oplossen van materiele knelpunten. Veel ambitie bij naar binnen gerichte beleidspunten, maar ook naar buiten werd gekeken. De toekomst van de school en de relaties met de scholen in de regio, met name in verband met de terugloop van het aantal leerlingen van het Van der Puttlyceum. Het voeren van een actief beleid om het aantal leerlingen en de kwaliteit op peil te houden.

De Schoolleiding op de lange latten: een nieuw doorgang van en naar de gebouwen Nuenen en Son. Ruimte in het Nauw van Calais.

 

Niet al deze beleidsvoornemens werden in het schooljaar ten volle uitgevoerd. De begeleiding van leerlingen werd uitvoerig vastgelegd, vrijwel alle secties beschreven hun leerplan en werkwijze op uniforme wijze per leerjaar, het gebruik van computers in diverse lessen en voor reteaching programma’s nam spectaculair toe. Er kwam eindelijk een oplossing voor de stop in het ‘Nauw van Calais’ door een nieuwe achteringang met daarnaast een aantal nieuwe vaklokalen en werkplaatsen, er kwam een druk bezochte Open Dag met heel veel bezoekers. Veel publiciteit kreeg de school door het winnen van een internationale prijsvraag van IBM waarin twee leerlingen excelleerden. IBM schonk vijf PCs die meteen daarna werden ingezet. De schooladministratie kon zich verder bekwamen en op andere gebieden konden in samenwerking met OMO programma’s gaan draaien, o.a. voor dyslexie, woordbeeldproblemen en taalproblemen, mede in verband met de komst van leerlingen uit culturele minderheidsgroepen. Deze groep kreeg extra hulp.

De prijs werd uitgereikt in  september. 

 

Bij uitzondering, maar wel voorzien en onderbouwd, was er dit jaar geen onderwijsconferentie. Voor het volgend jaar werd er wel een gepland. Rust was een kenmerk van een geoliede organisatie. Met 2082 leerlingen begonnen en veel genoegen beleefd aan allerlei prettige en bekende gebeurtenissen en activiteiten, bekend vanuit de voorgaande jaren, zoals de jaarlijkse sportdag. De opbrengst van de Vastenactie was nog nooit zo groot.

Andere verhalen

Nog steeds groei. Extra aandacht voor het werk van het personeel

Schooljaar 1985-1986. Nog steeds groei: bijna 2100 leerlingen. Vervolg van afspraken van vorig jaar: extra aandacht voor het werk van het personeel.   In 6VWO gingen 210 leerlingen op voor het eindexamen,...

Twintig jaar groeien en bloeien.

Schooljaar 1987 – 1988. Twintig jaar groeien en bloeien. Opening van het vierde lustrum met een heus presentatieteam.   De viering van het vierde lustrum was groots: vanaf 17 maart tot en met...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons