Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Begeleiding van leerlingen sterk punt. Een voorlopige MR, een nieuwe Theaterdoedag

Geschreven door: Henk Hutten
1981 - 1982

Schooljaar 1981-1982. De begeleiding van leerlingen blijft een sterk punt. Er komt een voorlopige MR. Een nieuwe opzet van de Theaterdoedag.

 

Weer een toename van het aantal leerlingen. 1927 jonge mensen bevolkten de schoolgebouwen. In het brugklasgebouw weer de gebruikelijke 320; er waren er 370 aangemeld. Nieuw was de groei in de bovenbouw van het VWO. In 5VWO stroomden 35 leerlingen in vanuit de eigen 5Havo, maar een even groot aantal kwam van buiten. De mogelijkheden van het Ongedeeld VWO én het vak Tekenen als examenvak werden als aantrekkelijk gezien.

 

De begeleiding van leerlingen was al enkele jaren krachtig uitgebouwd. Mentoren in alle klassen, aangestuurd vanuit de jaarstaven o.l.v. jaarleiders, met daarnaast de externe en interne leerlingbegeleiders en een krachtige opgezette begeleiding door drie decanen. Naast de Raad van Jaarleiders functioneerde ook een Raad van Sectievoorzitters t.b.v. het opzetten van een ‘onderwijsgezicht’ van de school. De zienswijzen van de diverse secties bleken toch te pluriform, de Raad functioneerde moeizaam. De al enkele jaren actieve Onderwijsgroep zette in op voorlichting en uitwerking van vormen van leerstofdifferentiatie. Enkele vakken die daarmee al ervaring hadden opgedaan zorgden voor informatie tijdens enkele bijeenkomsten. Verder zette de Onderwijsgroep zich krachtig in voor de begeleiding van nieuwe collega’s.

 

De democratisering schreed voort. Eerder was de Docentenraad omgevormd tot Personeelsraad. Al enkele jaren waren er ontwikkelingen om het personeel allerlei bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven in het beleid van de school. Die moesten wel op enige wijze vastgelegd zijn. Daarover werd uitvoerig overlegd. Na grondige voorbereidingen en vooroverleg waren er op 28 mei verkiezingen voor een voorlopige medezeggenschapsraad. Op 29 juni werd deze raad geïnstalleerd. Een belangrijke functie was voor deze raad vastgelegd in verband met allerlei maatregelen van de overheid om de rechtspositie van het personeel te harmoniseren. De school werd steeds meer een bedrijf. De schoolleiding begon aan functioneringsgesprekken met personeelsleden.

De Schoolleiding in de jaren tachtig. Van links naar rechts: Piet van der Putten, Henk Deenen, George Dujardin, Paul van der Grinten, Ton Roestenberg, Ed Janssen, Henk Hutten, Ad Janssen.

 

De theater DOE dag werd een groot succes, met name door het eerste leerlingencabaret. Naast optredens en workshops van eigen medewerkers en leerlingen kwam er ook van buiten veel artistieke en deskundige inbreng. De hoogtepunten van de dag, vrijdag 29 januari, werden herhaald in een avondgala met een gevarieerd programma: toneel, cabaret, muziek en dans. Zo doorgaan werd het parool.

Andere verhalen

Als vanouds. Goed georganiseerd.

Schooljaar 1980 – 1981. Als vanouds, goed georganiseerd.   Bijna 1900 leerlingen, waarvan er 320 in de brugklas zaten. Tegen de verwachting in waren er bijna 400 leerlingen aangemeld. Voor het eerst...

Bezuinigingen van hogerhand; veel onrust, een chaotisch jaar

Schooljaar 1982-1983. Bezuinigingen van hogerhand: veel onrust, een chaotisch jaar.   In het jaarverslag van het vijftiende jaar van de school: “Dit jaar zal vermoedelijk in de historie blijven hangen als chaotisch....

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons