Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Basisteams. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine.

Geschreven door: Henk hutten
1996 - 1997

Schooljaar 1996 – 1997. Werken aan de invoering van een kleinschalige organisatie: basisteams. Basisvorming en Tweede fase verder ontwikkeld. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine.

Het was een feestelijk jaar: de nieuwbouw van het studiehuis en de twee nieuwe technieklokalen was klaar. Reden voor een feestelijke opening op 18 januari 1997 met sprekers van eigen bodem en van elders, o.a. met een boeiende, filosofische visie op het actief en zelfstandig leren.

 

Een grote groep leerlingen nam als koor de nieuwbouw poëtisch op de korrel en met vuurwerk werden het nieuwe logo van de school en de nieuwe Eckartvlag onthuld. De dag erna was een dag voor alle leerlingen met optreden van diverse groepen, ook van oud-leerlingen. Een groot spektakel. Theater zoals altijd. Even daarna werd in maart 1997 ook een nieuwe aula met een leerlingenkantine met de naam ‘EXIT’ in gebruik genomen. Het beheer werd toevertrouwd aan leerlingen, een eigen bedrijf. Dat is pas actief en zelfstandig.

De buitenkant in aanbouw

De binnenkant klaar

En het beheer door de leerlingen. 

 

Het was een bewogen jaar: de hele organisatie van de school, sinds 1968 opgebouwd met jaarleiders en klasdocenten per leerjaar (jaarstaven) werd drastisch veranderd. Vier basisteams o.l.v. een onderwijsteamleider werden er samengesteld (team I voor brugklas 1 en 2 en 2VWO, II voor 2, 3 en 4Mavo, III voor 3, 4 en 5Havo en IV voor 3, 4, 5 en 6VWO). De taak van de onderwijsteamleiders was het runnen van alles wat met het onderwijs in hun basisteam te maken had. Goed voorbereid, collegiaal afgesproken, na een uitgebreide sollicitatieronde tot stand gekomen en klaar voor de start in het volgende schooljaar.

 

Voor het eerst sinds 1970 minder dan 300 brugklassers, namelijk 251. Dat tikte door in het totale aantal van 1618 leerlingen en daarmee kwam ook de werkgelegenheid onder druk te staan. Gelukkig konden calamiteiten worden voorkomen met passen en meten. De gebruikelijke activiteiten, sinds jaar en dag gemeengoed, werden weer met verve uitgevoerd, het aantal leerlingbegeleiders uitgebreid. Ruim 90% van het onderwijzend personeel nam deel aan een vorm van scholing. Professionalisering op het gebied van vakinhoud en vakdidactiek, veelal gericht op de basisvorming, het actief en zelfstandig leren, nieuwe examenonderwerpen en Tweede Fase, ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie. Een beleidsplan ICT werd opgesteld.

Zoals elk jaar waren er excursies: ver weg naar Rome, Barcelona, Moskou en Sint Petersburg, Liudvinavas en Minsk, Dessau, Aken en Parijs. Dichterbij naar Xanten, Arnhem, Vught en Overloon. Veel belangstelling voor het milieu. Veel inzet ook van leerlingen in de nieuwe ‘eigen’ kantine, met een ‘eigen’ bedrijfsvoering. Naast de theaterproductie bij de opening van de nieuwbouw verzorgde het Eckarttheater een tweede productie in begin mei, ‘De wraak van Odysseus’. 120 leerlingen volgden zestien dramalessen. De theateravonden in februari waren weer een groot succes. In plaats van de traditionele Vastenactie met o.a. een rommelmarkt kwam er een Derde Werelddag met projecten Mozambique, Brazilië en India. Voor herhaling vatbaar: de datum voor het volgend jaar werd al vastgelegd.

 

Al was een fusie van de Eindhovense OMO-scholen per augustus 1996 niet doorgegaan, toch waren er redenen genoeg om de draad weer op te pakken. Vanaf het voorjaar van 1997 werd er weer druk overlegd over een mogelijke fusie, voorzien per 1 augustus 1998.

Andere verhalen

Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog een grootschalige fusie?

Schooljaar 1995 – 1996. Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog grootschalige plannen voor een fusie. Speciale aandacht was er steeds voor de afdeling Mavo....

Afscheid van een tijdperk: start basisteams, fusie 'Het Plein' en Paul van der Grinten nam afscheid.

Schooljaar 1997 – 1998. Afscheid van een tijdperk : start basisteams, fusie ‘Het Plein’ en Paul van der Grinten dertig jaar rector.   Was de dip van vorig jaar maar een dipje...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons