Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Afscheid van een tijdperk: start basisteams, fusie 'Het Plein' en Paul van der Grinten nam afscheid.

Geschreven door: Henk hutten
1997 - 1998

Schooljaar 1997 – 1998. Afscheid van een tijdperk : start basisteams, fusie ‘Het Plein’ en Paul van der Grinten dertig jaar rector.

 

Was de dip van vorig jaar maar een dipje van voorbijgaande aard? 1629 leerlingen bevolkten de school met 295 brugklassers. Begeleid door heel veel menskracht in basisteams, die kleinschalig waren georganiseerd in vier basisteams: brugklas, Mavo, Havo en VWO. Verantwoordelijkheden gedelegeerd m.b.t. de zorg voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs voor een aantal leerjaren.

Het docententeam van 4Mavo.

 

Goed voorbereid vanuit een grondige evaluatie van de basisvorming en een even grondige, breed gedragen voorbereiding van de Tweede Fase in de bovenbouw. Veel aandacht ook voor ondersteuning van het actief en zelfstandig leren door ICT. Tien inspecteurs beoordeelden een week lang de implementatie van de basisvorming en dat leverde een interessant en positief beeld op. In de bovenbouw werd voor de derde keer een schakelklas Havo-Heao in samenwerking met Fontys gevormd. Doel: betere voorbereiding van Havo-leerlingen op het HBO.

Voorbereid werden de invoering van studiewijzers, studieplanners en een perioderooster: vijf maal acht weken (zes lesweken, één testweek en één week met activiteiten, studiedag, rapportvergaderingen en leerling-spreekuren) maakte een schooljaar compleet. Klaar voor een start in het volgend schooljaar. In het kader van de fusiebesprekingen van Het Plein werd intensief overlegd over de mogelijke invoering van meer leerwegen van het VMBO dan alleen de theoretische leerweg op het Eckartcollege. Met de Scholengemeenschap Nuenen werd een commissie gevormd die de verschillen tussen leerlingen en het omgaan met problemen ging inventariseren. De aanvankelijke wens van het hoofdbestuur van OMO om het Eckartcollege in een campus te laten opgaan, waarin ook de andere leerwegen van het VMBO zouden worden opgenomen, werd als bedreigend ervaren voor het voortbestaan de afdelingen VWO en Havo. Wel werden alle OMO-scholen samengevoegd onder ’Het Plein’ en werd het Eckartcollege ‘Pleincollege Eckart’.

 

Er werd een werkverdelingsbeleid ontwikkeld waardoor alle taken in school en alle taken per personeelslid in tijd en andere faciliteiten werden genormeerd. Door het teruglopen van het aantal leerlingen in het voorgaande jaar, was het moeilijk om op basis daarvan een goed sluitend formatieplan te construeren.

 

Er bleven nog genoeg feestelijke gebeurtenissen, want natuurlijk gingen de excursies en allerlei andere culturele activiteiten gewoon door. De koffieconcerten werden Eckart in Concert en het Eckarttheater schitterde als vanouds met ‘De Verlepte Pantoffel’, geschreven door twee leerlingen van 6VWO. Op 12 mei was er weer een grootse Derde Werelddag, voor de vierde keer was er een ‘swingend’ gala Brasilmania voor de eindexamenleerlingen en voor het laatst was Paul van der Grinten de rector. Op 10 juli nam hij afscheid na dertig jaar rectoraat. Chapeau en wat nu?

Veel dank voor al je inzet voor 'jouw mensen en jouw school'. 

 

Andere verhalen

Basisteams. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine.

Schooljaar 1996 – 1997. Werken aan de invoering van een kleinschalige organisatie: basisteams. Basisvorming en Tweede fase verder ontwikkeld. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine. Het was een feestelijk jaar:...

Gewoon doorgaan zonder rector. De Tweede Fase komt er aan en 'Het Plein' van start.

Schooljaar 1998 – 1999. ‘Gewoon doorgaan’ zonder rector. De Tweede Fase komt eraan. ‘Het Plein’ van start.   Het afscheid was wat snel gegaan en een opvolger was nog niet gevonden. Het...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons