Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Actief en zelfstandig lerende leerlingen. Eckart samen met Nuenen

Geschreven door: Dione Nozza
2001 - 2002

Schooljaar 2001 – 2002. Actief en zelfstandig lerende leerlingen: hoe zou dat kunnen? Eckart werkt samen met Nuenen.

 

Het nieuwe schooljaar telde 1606 leerlingen, 315 in de brugklas, 133 in 4Havo en 50 in 5VWO. De geleidelijke teruggang van de VWO-bovenbouw was op een dieptepunt gekomen. Daar moest iets aan gedaan worden. Wellicht zou VWO-plus de nodige aantrekkingskracht uitoefenen op leerlingen met een advies VWO? Of zou nog meer extra inspanning nodig zijn? Immers de concurrentie was nog steeds sterk en ook daar werden nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd.

 

Al snel was er een opfrissing van de discussie over het pedagogische klimaat. Dat resulteerde in een hernieuwde bezinning en ook in een duidelijkere aanpak van ongewenst leerlinggedrag. Leden van de schoolleiding wachtten ’s morgens leerlingen die te laat waren op, docenten meldden zich als vrijwilliger om strafklanten op te vangen. Tja…jammer voor de leerlingen, maar het te laat komen werd drastisch minder.

De invoering van het VMBO ging gestaag door. Er kwamen twee dagen, waarin leerlingen en docenten werkten aan de praktische opdrachten en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) werd ontwikkeld.

Leerlingen van het VWO deden voor het eerst examen nieuwe stijl, de finale van de Tweede Fase. De vakken filosofie en informatica waren nieuw.

En weer kwamen er plannen om het actief en zelfstandig leren en werken van leerlingen in de bovenbouw van Havo en VWO te bevorderen. Zo ontstond het idee om keuzewerktijd in te voeren, waarbij er voor de leerling verplichte docentgestuurde lesuren zouden zijn naast leerlinggestuurde uren. Daarin kon de leerling dan een keuze maken om extra uren te volgen in een vak waarin hij wat tekort kwam of -in beperkte mate- gaan werken voor zichzelf in de mediatheek.

VWO-plus in het tweede leerjaar bleek uitdagend. Er waren grote verschillen tussen leerlingen in de wijze, waarop zij nieuwe kennis tot zich namen en ook in hoe zij zich gedroegen. Deskundigen van buiten gingen meedenken en dat leidde tot een studiebijeenkomst over ‘compacten en verrijken’ tijdens de laatste testweek. En verder ontwikkelde het team nieuwe vakken: science en communicatie. Het laatste vak werd gekoppeld aan een project ‘emotionele intelligentie’.

Op het eind van het schooljaar namen enkele docenten afscheid temidden van een groot aantal oud collega's.

Een belangrijk item was de toekomst van het Eckart. De twee hearings leidden tot de conclusie dat aan de ene kant Havo en VWO en anderzijds het VMBO een geheel eigen profiel dienden te krijgen. En verder kwam er een duidelijke keuze voor een nauwe samenwerking met Pleincollege Nuenen. Men opteerde zelfs voor gezamenlijke nieuwbouw aan de andere kant van de Dommel, een nieuwbouw waarin dan het gehele VMBO zou worden gehuisvest. De locatie Eckart zou dan alleen nog maar voor Havo en VWO zijn. De docenten die vooral op de Mavo les gaven, zagen dat niet zo zitten. Wel raakte het eerdere idee van de campus met het Pentacollege uit het zicht.

Ook op het gebied van ICT waren er vernieuwingen. Zo kwam er een scheiding tussen het educatieve en het administratieve net. Overigens bracht ICT nog een ander probleem: hoe te achterhalen dat een leerling niet gescand en daarna geknipt en geplakt had, maar zelf iets bedacht? Daar was de nodige instructie voor nodig.

Tal van culturele activiteiten fleurden het schoolleven weer op. Er was zelfs weer een docententoneel. Nieuw was een reis naar Berlijn voor 5VWO.

Andere verhalen

Hoofdlijnennotitie. VWOplus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.

Schooljaar 2000 – 2001. Hoofdlijnennotitie. Start VWO-plus. Waarden en normen. Nieuwe lessentabel VMBO.   Het schooljaar kende een rustige start. De 343 brugklassers zaten verdeeld over 3 streams: VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus....

Invoering keuzewerktijd.

Schooljaar 2002 – 2003. Invoering keuzewerktijd.   De 'keuzewerktijd' gold niet voor de full time werkende schoolleiding. Zittend op d grond Dione Nozza, op het muurtje (van links naar rechts) Peter van...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons